DECLARAȚIA D406 SAF-T, GENERATĂ AUTOMAT CU CEL MAI NOU ERP ROMÂNESC, SVAP2025

Provocarea anului pentru contribuabili este Declarația D406 și generarea fișierului standard de control fiscal (SAF-T).

Declarația D406 are un grad înalt de complexitate, iar contribuabilii sunt obligați să completeze peste 200 de câmpuri cu informații referitoare la tranzacțiile cu furnizorii, clienții, înregistrările contabile, facturi, plăți, informații fiscale.  

Realizarea acestei raportări se poate face numai utilizând un soft dedicat.

Despre provocările acestei noi raportări către ANAF și despre soluțiile la îndemână pentru a raporta corect, usor și rapid am discutat cu Cristian Șalău, Director Financiar SOFTWARE IMAGINATION & VISION (SIMAVI).

Ce este SAF-T?

SAF-T (Standard Audit File for Tax, adică Fișierul Standard de Control Fiscal) este un standard internațional pentru schimbul sau transferul electronic de date contabile dinspre companii către autoritățile fiscale naționale (ANAF) sau către auditori externi. SAF-T a apărut ca urmare a dorinței de a implementa un standard uniform de raportare fiscală pentru companii, pentru ca acestea să fie monitorizate cu mai multă ușurință de către autorități.

Începând din 1 ianuarie 2022, în România s-a implementat cea mai recentă versiune a acestui standard, OECD SAF-T 2.0, care presupune ca firmele trebuie să depună Declarația 406/SAF-T în format electronic de tip XML.

SIMAVI oferă soluția pentru realizarea automată a fisierului standard de control fiscal SAF-T și a raportărilor fiscale conform legislației. Din ianuarie 2022, clienții noștri Mari Contribuabili raportează Declarația D406, generând fără dificultate și în mod automat fișierul SAF-T cu ajutorul SVAP2025, cel mai nou ERP românesc. 

Mapare nomenclatoare (inclusiv Rapoarte verificare mapări)

Cine trebuie să raporteze SAF-T?

Conform Ghidului contribuabilului, contribuabilii mari și mijlocii depun deja SAF-T din ianuarie 2022, respectiv 1 ianuarie 2023. 

Companiile încadrate la contribuabili mici la data de 31 decembrie 2021 vor depune obligatoriu SAF-T începând cu 1 ianuarie 2025.

De ce este atât de dificil de raportat?

Formatul ales de țara noastră pentru raportarea SAF-Teste unul dintre cele mai complexe, întrucât presupune raportarea tuturor informațiilor contabile, financiare și fiscale referitoare la tranzacțiile derulate de firme. Practic trebui raportate date despre furnizori, clienți, facturi de achiziție / de vânzare, plăți, încasări, mișcări de bunuri, active, produse, solduri conturi contabile etc.

Iar declarația SAF-T nu se poate genera din sisteme informatice separate, adică non ERP.

Generare declarație SAF-T

De ce au trebuit modificate toate programele de ERP?

Pentru a se putea genera Declarația D406-SAF-T, ANAF a transmis nomenclatoare, astfel încât generarea declarației să se faca pe nomenclatoarele ANAF, și nu pe cele existente în sistemul ERP al fiecărui agent economic. Astfel, pe lângă complexitatea enormă a declarației, a fost necesar să se modifice programele ERP astfel încât să existe module speciale pentru implementarea nomenclatoarelor SAT-T. 

Nu toate programele au fost însă modificate. Pe piață există și sisteme așa-zis ERP în care se înregistrează notele contabile fără legătură cu documentele și operațiunile financiare, ceea ce face imposibilă generarea Declarației SAF-T.

În ceea ce ne privește, expertiza de aproape trei decenii în dezvoltarea de software de tip ERP ne-a ajutat să oferim clienților noștri actuali și viitori câteva facilități în plus la sistemul nostru SVAP2025, pe lângă modulul de raportare AUTOMATĂ SAF-T.

De exemplu, de mare ajutor pentru agenții economici a fost introducerea tuturor secțiunilor Declarației ca și tab_page-uri distincte, utilizatorii având astfel posibilitatea să verifice informațiile generate direct în fereastră. Mai mult, există posibilitatea de afișare detaliată a operațiunilor, pentru identificarea fără dubii a înregistrărilor din sistem.

SIMAVI a pus la dispoziție clienților ce utilizează SVAP2025 și instrumente de verificare pentru identificarea din timp a eventualelor neconcordanțe. De exemplu, toate secțiunile declarației se exportă în fișiere Excel, pentru verificare încrucișată cu alte rapoarte. 

Pe lângă D406, din SVAP2025 se pot genera în mod automat și celelalte declarații și raportări ce trebuie întocmite lunar și trimestrial: D300, D390, D394, D112, Balanță lunară, Jurnale, Bilanț și Anexe.

Soluția pentru digitalizarea facturilor prin utilizarea RO-eFactura

Tot în 2022, ANAF a operaționalizat proiectul RO-eFactura, prin care circulația facturilor între vânzător și cumpărător se face prin sistemul ANAF. Operatorii economici au (deja) obligația de a emite facturile în format eFactura în relația Business to Government (B2G), urmând ca sistemul să fie extins și pe relația B2B.

Selecție și generare eFactura

SIMAVI a adăugat funcționalități noi componentei de Financiar-contabilitate din SVAP2025, pentru generarea facturii în formatul nou eFactura. Sistemul permite încărcarea fișierelor în portalul ANAF (inclusiv autentificarea cu ajutorul certificatului digital calificat) și verificarea stării facturilor emise astfel.

Pentru operatorii economici care primesc facturi în format eFactura, fișierele sunt preluate în SVAP2025 și înregistrate automat în Financiar contabilitate.

SVAP2025 este soluţia integrată de digitalizare a companiei, de gestiune completă a afacerilor, 100% adaptată cerinţelor de business şi legislative. Soluția noastră este o soluție excepțională și nu spun acest lucru pentru că este a noastră. Mărturie stau zecile de implementări cu succes la clienți mari, medii și mici, atât în mediul privat, cât și în administrația publică.