3DEXPERIENCE WORKS accelerează colaborarea, inovarea și timpul până la lansarea pe piață 

Pentru a crea mai eficient produse inovatoare și de succes este nevoie de un grad mai mare de colaborare între echipele de proiectare, echipele de ingineri și profesioniștii asociați în ceea ce privește dezvoltarea de produs. Formarea echipelor de proiectare colaborativă – exploatarea talentelor și generarea de idei din întreaga organizație – își atinge punctul maxim de rentabilitate și eficiență atunci când membrii acestora pot colabora de oriunde, oricând și de pe orice dispozitiv, indiferent de locația în care se află. 

Pentru a sprijini o mai bună colaborare în căutarea inovației, producătorii au nevoie din ce în ce mai mult de o strategie și mijloace eficiente pentru a dezvolta colaborativ produse, fără să renunțe la investițiile deja făcute în soluțiile de proiectare și inginerie sau să suporte costuri suplimentare de administrare hardware și IT. Din fericire, utilizatorii sistemului SOLIDWORKS 3D CAD pot accesa acum platforma 3DEXPERIENCE bazată pe browser, conectându-și proiectele SOLIDWORKS cu colegii din cloud. Acest articol explică modul în care 3DEXPERIENCE WORKS permite proiectanților și inginerilor să folosească instrumentele de proiectare SOLIDWORKS pentru a conecta echipele de proiectare a produselor și a înlesni dezvoltarea colaborativă de produse inovatoare în cloud.

EVOLUȚIA DEZVOLTĂRII DE PRODUS ÎN CLOUD

Deși există multe exemple de descoperiri, creații și inovații individuale, procesul de inovare nu are loc în neant. Un designer nu este ca o insulă. Chiar și atunci când unei persoane i se atribuie o invenție sau o inovație, în spatele scenei acei inventatori au colaborat cu succes cu alții, sintetizând cunoștințele, ideile, opiniile, sugestiile și recomandările prietenilor, colegilor și părților interesate pentru a-și rafina inspirația, a-și ghida creativitatea și a-și concentra viziunea pe o aplicație practică și un rezultat de succes.

Crearea de produse inovatoare astăzi nu este foarte diferită, excepție făcând faptul că timpul alocat finlizării acestei sinteze este, fără îndoială, mult mai scurt. Idei grozave se pot ivi din multe locuri, iar producătorii se confruntă cu provocarea de a-și uni cei mai buni oameni, astfel încât să poată colabora efectiv ca parte a unei echipe de dezvoltare de produs, fără a suporta costul aducerii acestora într-o singură locație, de instalare a mai multor programe sau de achiziționare de hardware suplimentar.

Pe măsură ce economia devine din ce în ce mai globală, iar tehnologia continuă să avanseze rapid, organizațiile producătoare recunosc necesitatea comprimării ciclurilor de dezvoltare a produselor. Utilizând un sistem bazat pe cloud, cum ar fi 3DEXPERIENCE WORKS, producătorii pot conecta membrii echipei din orice locație, punând la dispoziție platforma de colaborare și comunicare de care proiectanții și inginerii au nevoie pentru a se angrena în gândirea outside-the-box, de a discuta ideile și a participa la acțiunea de creare de concesii ce pot rezulta în inovație. Capacitatea de a colabora astfel, cu ușurință și în timp real – cu date gestionate transparent pe fundal – poate ajuta organizațiile să accelereze dezvoltarea produselor și să crească productivitatea.

În timp ce tendința de a utiliza aplicații bazate pe cloud de toate tipurile continuă să crească, primul pas către realizarea acestei tranziții este ca echipele de dezvoltare să profite de soluțiile desktop integrate existente, cum ar fi software-ul de proiectare SOLIDWORKS, utilizându-le împreună cu instrumente compatibile bazate pe cloud de design și inginerie, precum 3DEXPERIENCE WORKS. Indiferent de funcție, echipele de proiectare pot conecta modelele și instrumentele SOLIDWORKS cu platforma bazată pe cloud pentru a efectua proiectare industrială, proiectarea mecanică, gestionarea datelor și o serie de funcții și livrabile derivate din proces, inclusiv simulare și validare, documentare, crearea de imagini de produs și pregătirea utilajelor.

Un avantaj suplimentar important al unui mediu bazat pe cloud, cum ar fi platforma 3DEXPERIENCE, este reducerea substanțială a costurilor IT. Deoarece instrumentele și datele se află în cloud, nu va trebui să le instalați, să faceți upgrade de hardware sau să efectuați actualizări și remedieri. Cu datele stocate în cloud în loc de computerul unui utilizator individual, toate actualizările sunt efectuate automat, iar utilizatorii au nevoie doar de un browser web curent pentru a vizualiza și revizui datele și, în funcție de setul de soluții, să acceseze și să utilizeze aceste instrumente și să colaboreze cu colegii, partenerii, furnizorii, consultanții și cu oricine altcineva din rețeaua de dezvoltare de produs.

STIMULAREA INOVĂRII, PRODUCTIVITĂȚII PRIN COLABORAREA BAZATĂ PE CLOUD

În timp ce inovația în dezvoltarea de produs a devenit esențială pentru mulți dintre cei mai importanți producători din ziua de azi, aceasta trebuie pusă în balanță cu alte obiective, cum ar fi perioadele mai scurte până la lansarea pe piață și menținerea unui echilibru în ceea ce privește costurile de dezvoltare a produselor. Pentru ca o inovație să atragă atenția, aceasta trebuie mai întâi introdusă pe piață fără a falimenta între timp compania. Cu alte cuvinte, producătorii au nevoie de o platformă bazată pe cloud pentru a colabora eficient, pentru a accelera dezvoltarea produselor și pentru a controla costurile aferente acestei dezvoltări, introducând în același timp produse și caracteristici inovatoare pe piață. Cu o platformă bazată pe cloud, producătorii pot echilibra mai ușor aceste obiective, uneori conflictuale.

Inovația necesită colaborare

Pentru a inova în mod consecvent, eficient și efectiv, echipele de proiectare trebuie să colaboreze. Este singurul mod prin care echipa poate filtra toate informațiile pertinente – cum ar fi vocea clientului, contribuția furnizorilor și a partenerilor, idei și concepte de proiectare etc. – și a le include într-un design inovator. Pe lângă sintetizarea informațiilor din stadiul inițial al dezvoltării, proiectanții și inginerii trebuie să colaboreze, astfel încât să poată încorpora inputuri, feedback și informații valoroase în iterațiile de proiectare în timp real.

Folosind instrumentele SOLIDWORKS împreună cu soluțiile bazate pe browser 3DEXPERIENCE WORKS, echipele de proiectare se pot concentra mai mult pe dezvoltare, pot folosi cunoștințele ce sunt larg distribuite în întreaga organizație și pot chiar descoperi talente ascunse, necunoscute. Pentru a genera inovație în mod eficient, colaborarea trebuie să fie fără cusur și să funcționeze în timp real, eliminând în același timp barierele geografice, de acces la dispozitive și de timp din procesul colaborativ.

COLABORAREA DECLANȘEAZĂ PRODUCTIVITATEA ȘI ACCELEREAZĂ DEZVOLTAREA 

Cu un set colaborativ de soluții de dezvoltare de produs bazat pe browser precum 3DEXPERIENCE WORKS, echipele de proiectare și inginerie pot colabora mai eficient și lucra în paralel, într-un mediu unificat, contribuind astfel la creșterea productivității și la dezvoltarea rapidă a produselor. Câștigurile în materie de productivitate nu provin doar din comunicarea îmbunătățită, gestionarea transparentă a datelor și securitatea crescută oferite de platforma de colaborare bazată pe cloud, ci și din toate funcțiile derivate ce pot avea loc acum simultan, și nu secvențial.

Deoarece platforma bazată pe cloud permite dezvoltatorilor de produse să acceseze proiectul de oriunde și oricând, colegii pot efectua simulări și pot partaja rezultate, pot produce documentație, pot crea randări și pot dezvolta instrumente pe măsură ce designul avansează. În loc să aștepte până la lansarea designului, membrii echipei pot finaliza și actualiza aceste livrabile, astfel încât să fie pregătiți în același timp cu lansarea unui design pentru producție.

Implementând instrumentele adiționale de project management și colaborare 3DEXPERIENCE WORKS, producătoriipot beneficia și mai mult la capitolul productivitate de pe urma platformei bazate pe cloud, prin intensificarea ritmului de monitorizare a procesului de dezvoltare.

REDUCEREA COSTURILOR DEZVOLTĂRII DE PRODUS

Așa cum utilizarea instrumentelor CAD 3D a ajutat producătorii să dezvolte produse mai rapid decât implementarea ciclurilor de dezvoltare ce foloseau design 2D sau abordări manuale, conectarea unui sistem CAD 3D precum SOLIDWORKS la un set de instrumente de dezvoltare colaborativă bazate pe browser, precum soluțiile 3DEXPERIENCE WORKS, permite producătorilor să scurteze și mai mult timpul până la lansarea pe piață. Pe lângă beneficiile legate de marketing și vânzare, capacitatea platformei de a scurta timpul până la comercializare scade costurile de dezvoltare a produselor.

Timpul înseamnă bani și, cu cât o organizație poate dezvolta mai repede un produs inovator, cu atât vor fi mai bune marjele de profit ale produsului, precum și sănătatea financiară a companiei. Cu toate acestea, scurtarea timpului până la lansarea pe piață nu este singura modalitate prin care o platformă de dezvoltare colaborativă bazată pe cloud poate ajuta producătorii să reducă costurile de dezvoltare a produselor. Producătorii vor reduce, de asemenea, cheltuielile IT – prin eliminarea administrării software-ului cu ajutorul actualizărilor automate ale aplicațiilor bazate pe cloud și prin renunțarea la achiziții hardware necesare pentru a îndeplini cerințele de calcul în creștere în ceea ce privește software-ul convențional – utilizând o soluție colaborativă bazată pe browser în cloud.

CONECTAREA SOLIDWORKS CU PLATFORMA COLABORATIVĂ BAZATĂ PE CLOUD CU AJUTORUL 3DEXPERIENCE WORKS

Instrumentele bazate pe cloud 3DEXPERIENCE WORKS conectează familia de soluții de dezvoltare de produs SOLIDWORKS – variind de la instrumente de proiectare 3D, simulare și validare până la documentația de produs, redare fotorealistă și pachete de instrumente – la proiectare bazată pe cloud, simulare, fabricație și aplicații de gestionare a datelor și a ciclului de viață adiționale. Cu 3DEXPERIENCE WORKS, utilizatorii SOLIDWORKS își pot lansa sau conecta soluțiile software CAD instalate local cu platforma 3DEXPERIENCE și gama sa de aplicații aflată în creștere. Membrii echipei de proiectare pot accesa platforma fără probleme, pot partaja date cu ușurință și pot lucra în colaborare având toate datele stocate într-o singură locație sigură în cloud.

Colaborare la nivel de organizație

Elementul de bază al platformei bazate pe cloud 3DEXPERIENCE, Collaborative Business Innovator, oferă producătorilor aplicațiile și serviciile necesare pentru conectarea digitală a colaboratorilor din întreaga întreprindere. Cu Collaborative Business Innovator, un producător poate reuni toate aspectele afacerii sale pe o platformă bazată pe cloud pentru a spori colaborarea, a îmbunătăți execuția și a accelera inovația.

Collaborative Business Innovator oferă aplicații și servicii care conectează digital angajații, furnizorii, clienții și consumatorii. Permite echipelor de dezvoltare de produs să creeze dashboard-uri și comunități, să cumuleze și să partajeze date și să conecteze persoane și date într-o singură locație, favorizând colaborarea, stimulând agilitatea și accelerând timpul până la lansarea pe piață.

Proiectare industrială

Utilizatorii SOLIDWORKS își pot accelera activitățile de proiectare industrială accesând rolul 3D Sculptor și aplicația sa xShape. Fiind o aplicație de modelare subdiviziune (sub-D) 3D bazată pe browser, xShape permite proiectanților industriali, inginerilor și artiștilor să creeze modele stilizate sau organice mai rapid și mai ușor decât o pot face cu instrumentele tradiționale de modelare parametrică. Disponibil prin intermediul platformei 3DEXPERIENCE, 3D Sculptor completează fluxurile de lucru parametrice ale SOLIDWORKS 3D CAD cu modelare intuitivă sub-D, ce interacționează perfect cu sistemul SOLIDWORKS CAD. Cu acest instrument, proiectanții pot crea suprafețe complexe utilizând interacțiunea intuitivă push-pull și, apoi, pot folosi rezultatul direct în SOLIDWORKS.

Proiectare mecanică

Rolul 3D Creator și aplicația sa xDesign oferă capabilități de modelare parametrică 3D ușor de utilizat pe un browser web, permițând proiectanților și inginerilor să creeze, să revizuiască și să evalueze modele 3D în cloud fără a deține o licență desktop SOLIDWORKS. Disponibil prin intermediul platformei 3DEXPERIENCE, 3D Creator oferă fluxuri de lucru de proiectare mai flexibile decât sistemele CAD convenționale, putând totuși să realizeze fără probleme schimbul de date cu SOLIDWORKS CAD. Folosind acest instrument, proiectanții și inginerii pot schimba mai ușor intenția de proiectare fără a reprelucra un întreg model, să lucreze local sau în cloud și să facă cu ușurință trecerea între SOLIDWORKS și aplicația 3D Creator xDesign.

Project Management

Rolul Project Planner oferă soluții de management de proiect pe platforma 3DEXPERIENCE. Accesibilă prin 3DEXPERIENCE WORKS, această soluție de project management bazată pe browser permite liderilor de echipă să gestioneze fără probleme toate etapele dezvoltării produsului. Cu ajutorul acestei soluții, aceștia pot gestiona proiecte și sarcini și pot optimiza automat activitățile și resursele pentru a finaliza etape-cheie și a îndeplini termene de livrare. Project Planner accelerează procesul concept-rezultat final prin planificarea iterativă simplă și asistată, precum și executarea și monitorizarea proiectelor. Aplicația interconectează membrii echipei printr-o abordare flexibilă, colaborativă.

Managementul datelor și al ciclului de viață

Soluția Collaborative Industry Innovator oferă echipelor de proiectare capabilități esențiale pentru colaborare sigură și structurată în timp real, precum și gestionarea ciclului de viață al conținutului de produs, utilizând aplicațiile Change Action, Issue Management, Markup și Lifecycle. Soluția bazată pe browser ajută echipele de proiectare să gestioneze funcțiile de dezvoltare de produs, de la simulare multifizică și de design la planificare și documentare a producției, cu trasabilitate și flexibilitate maximă. Utilizatorii SOLIDWORKS își pot gestiona datele pe 3DEXPERIENCE folosind Collaborative Designer pentru SOLIDWORKS. Acest instrument permite utilizatorilor SOLIDWORKS să gestioneze, să adnoteze și să vizualizeze design-uri de oriunde, oricând și de pe orice dispozitiv.

SOLIDWORKS CONECTAT LA CLOUD

Combinația dintre portofoliul SOLIDWORKS de soluții de dezvoltare de produs și soluțiile bazate pe browser 3DEXPERIENCE aduce în cloud puterea designului parametric 3D. Această asociere dinamică de tehnologii permite proiectanților, inginerilor și altor membri ai echipelor de dezvoltare să lucreze mai colaborativ – cu o mai mare agilitate și flexibilitate – deoarece aceștia pot accesa datele de proiectare și pot lucra la acestea fie de pe desktopul lor, fie în cloud.

De exemplu, unul dintre proiectanții echipei poate salva un design dezvoltat în SOLIDWORKS pe platforma bazată pe cloud 3DEXPERIENCE. Un alt membru al echipei poate accesa modelul de oriunde, de pe orice dispozitiv și poate sugera îmbunătățiri pe care le implementează designerul original. Alți membri ai echipei pot accesa, apoi, designul revizuit pentru a îndeplini alte funcții, cum ar fi simularea și validarea, pregătirea documentației, crearea de imagini și planificarea producției.

Cu toate modificările sincronizate în timp real, membrii echipei pot avea încredere că lucrează la cea mai recentă versiune a proiectului. Și deoarece SOLIDWORKS este parametric, modelele revizuite pot fi ulterior utilizate pentru actualizarea automată a altor funcții din cloud, economisind timp în timp ce se păstrează acuratețea datelor, cu o intervenție redusă din partea utilizatorului.

CUM DUCI INOVAREA COLABORATIVĂ LA URMĂTORUL NIVEL

Organizațiile producătoare de astăzi se confruntă cu o presiune crescândă în ceea ce privește dezvoltarea de produse inovatoare și caracteristici ale produsului în mod mai consistent, mai eficient și mai rentabil. Atingerea acestor obiective și stimularea inovației în dezvoltarea de produs necesită niveluri mai ridicate de colaborare între echipele de proiectare și inginerie, precum și părțile interesate derivate. Pentru a determina o colaborare mai eficientă în a genera inovație, dezvoltatorii de produs trebuie să fie capabili să se conecteze și să colaboreze într-un mod în care să nu întârzie ciclurile de dezvoltare sau să îngreuneze și mai mult sarcina echipei.

Pe scurt, dezvoltatorii de produs trebuie să lucreze mai inteligent, nu mai mult și să colaboreze mai mult, nu mai puțin. Cu platforma bazată pe cloud 3DEXPERIENCE, dezvoltatorii de produs își pot îmbunătăți capacitățile de colaborare utilizând aplicațiile desktop integrate SOLIDWORKS existente împreună cu această platformă bazată pe cloud compatibilă de instrumente de proiectare și inginerie.

Folosind această combinație puternică de soluții, echipele de proiectare pot conecta modele și instrumente SOLIDWORKS pe platforma bazată pe cloud în orice moment, de oriunde și de pe orice dispozitiv care suportă un browser. Acest lucru le va permite să realizeze proiectare industrială, proiectare mecanică, gestionare de date și o serie de funcții și livrabile derivate, inclusiv simularea și validarea, documentarea, crearea de imagini de produs și pregătirea utilajelor – toate acestea reducând considerabil cheltuielile IT.

Cu SOLIDWORKS și platforma 3DEXPERIENCE, dezvoltatorii de produs pot colabora mai ușor și mai eficient, pot genera mai rapid și mai consecvent inovații și pot accelera timpul până la lansarea produsului pe piață.

Contactează VEGRA INFO pentru o demonstrație și află cum 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS te poate ajuta să obții o mai bună colaborare și cicluri mai rapide de dezvoltare a produselor tale!