TRECEREA LA VIITORUL DIGITAL. STILL NEXXT FLEET PREIA FUNCTIILE STILLREPORT

Prioritatea principală STILL este intralogistica durabilă a partenerilor. STILL neXXt fleet, face loc pentru viitorul managementului flotei digitale. Instrumentul software inteligent permite partenerilor noștri să monitorizeze și să controleze eficiența și performanța flotelor lor de oriunde și de pe orice dispozitiv de utilizator.

STILL inspiră clienții existenți STILLReport pentru a actualiza STILL neXXt fleet până la jumătatea anului 2019. Transparența și controlul complet al eficienței sunt doar două dintre multele argumente puternice care favorizează migrația.

STILL neXXt fleet este cel mai inovator și mai puternic portal web de optimizare a flotelor de stivuitoare industriale.

Sistemul stabilește noi standarde în termeni de accesibilitate, disponibilitate, transparenţă, atitudinea prietenoasă a utilizatorului și mijloace de vizualizare.

STILL neXXt fleet cumulează toate informaţiile relevante pentru utilizator într-un singur instrument. Acesta este scopul combinării diferitelor tipuri de date. STILL neXXt fleet adună laolaltă toate datele pentru o analiză rapidă și optimizare.

Componentele STILL neXXt fleet

Domeniul STILL neXXt fleet este alcătuit din 9 aplicaţi diferite.

FLEET OVERVIEW

• Prezentare clară și transparenţă ridicată a flotei de utilaje

• Informaţii utile de bază puse la dispoziţie rapid despre fiecare utilaj

• Acces direct la documente importante legate de utilaje

Aplicaţia “Fleet Overview” (Verificare rapidă a flotei de stivuitoare utilitare), care este inclusă ca standard la STILL neXXt fleet oferă utilizatorului o imagine de ansamblu excelentă asupra flota de stivuitoare utilitare complet – inclusiv utilajele altor producători. Informaţii cum ar fi tipul de utilaj, anul de fabricaţie, proprietatea, seria, alocarea flotei de stivuitoare utilitare, precum și locul de operare sunt disponibile imediat pentru fiecare utilaj. În plus, cel mai important documente pentru utilaje, de exemplu configuraţia utilajului, specificaţiile tehnice sau manualul de operare sunt disponibile pentru a fi descărcate. În plus, utilizatorul poate alimenta sistemul luând în considerare informaţiile suplimentare specifice utilajului care pot fi editate și completate ulterior. Acest lucru oferă utilizatorului un grad ridicat de transparenţă și o imagine de ansamblu asupra fiecărui utilaj individual din flota de utilaje.

COST REPORTING

• Transparenţa totală a costurilor privind serviciile și finanţarea

• Alertă automată privind depășirea limitelor de cost definite

• Elaborarea transferului de date prin intermediul Excel pentru instrumentele de raportare a proprietăţii

Rezumatul tuturor solicitarilor

Aplicaţia “Raportarea costurilor” oferă o prezentare detaliată a tuturor costurilor de servicii și de finanţare, de ex. finanţare, leasing, închiriere, întreţinere și a costurilor de reparaţii, precum și de asigurare. Dacă se solicită, utilizatorul poate fi notificat sau avertizat atunci când valorile limită stabilite individual sunt depășite. Mulţumită unei interfeţe elaborate de schimb de date prin Excel, toate informaţiile pot fi puse la dispoziţie pentru a fi utilizate în instrumentele de raportare deţinute de clienţi. Dincolo de asta, facturile legate de flota de stivuitoare utilitare , de ex. pentru întreţinere și costurile de reparare sunt disponibile rapid și ușor. În afară de asta, pot fi adăugate costurile de service pentru utilajele unor terţe părţi pentru a permite comparaţii rapide și ușoare, inclusiv prezentări vizuale. Aplicaţia permite compararea sumelor și a tipului de costuri – listele utilajelor corespunzătoare cu costurile aferente pot fi descărcate în Format Excel sau PDF.

MAINTENANCE CONTROL

• Rezumatul vizual al tuturor datelor de întreţinere și inspecţie într-o singură aplicaţie

• Documentarea întreţinerii și inspecţiilor

• Notificarea automată a viitoarelor date de întreţinere și inspecţie

Prezentare generală și MEC/inspecţie privind siguranţa pe scurt:

Cu aplicaţia “Analiza duratei de viaţă a utilajelor” toate situaţiile specifice utilajelor, cum ar fi datele sau impacturile de întreţinere și inspecţie pot fi prezentate pe scurt și evaluate ulterior individual pentru fiecare utilaj. Pe baza acestei informaţii într-o prezentare vizuală clară, utilajele pot fi ușor și rapid comparate și “clusterele” în anumite situaţii pot fi identificate. Utilizatorului îi este oferit acces rapid la raportul detaliat corespunzător fiecărei situaţii. Pe lângă informaţiile actuale, sunt disponibile și date salvate anterior, pentru a descrie tendinţele în timp.

FLEET USAGE

• Evaluarea precisă a utilizării utilajului.

• Identificarea simplă și rapidă a economiilor potenţiale.

• Notificare automată dacă utilizarea scade sub limitele definite.

Rezumatul utilizării utilajului:

Aplicaţia “Fleet Usage” (Folosirea flotei de stivuitoare utilitare) evaluează toate datele colectate, cum ar fi folosirea utilajului, timpii de conducere și de ridicare / coborâre ai utilajului prin intermediul casetei GSM și, la cerere, compară datele dintre mai multe locaţii cu alte utilaje. Această aplicaţie oferă clientului o descriere detaliată a utilizării flotei de stivuitoare utilitare. Este, de asemenea, posibil să se compare utilajele individuale în mai multe locaţii sau ţări. Se pot face economii iar acestea pot fi identificate rapid și utilizarea acestei opţiuni poate fi optimizată. La niveluri de utilizare stabilite individual, clientul este notificat automat pentru a putea lua măsuri imediate.

KPI MONITOR

• Generarea automată a indicatorilor cheie de performanţă (KPI) pentru evaluarea costurilor și a performanţei.

• Identificarea posibilităţilor prin compararea indicatorilor cheie de performanţă: pe mai multe site-uri cu perioade definite individual.

• Elaborarea analitică a datelor de utilizare și cost.

Rezumatul indicatorilor cheie de performanţă:

Cu “Monitorul KPI”, cifrele importante ale indicelui pre-definit din întreaga lume pot fi evaluate și rezultatele prezentate în mod cuprinzător în diagrame sau scheme. Optimizarea posibilă poate fi identificată prin compararea Indicatorilor Cheie De Performanţă (KPI). Evaluarea datelor despre cost și utilizare permite evaluarea performanţei depline în ţări, locaţii sau a utilajelor individuale. Perioadele care pot fi selectate în mod liber pentru a permite compararea unei analize pe termen lung și tendinţa valorilor monitorizate.

OPERATING HOURS

• Prezentarea generală a orelor de funcţionare pentru fiecare utilaj, inclusiv istoricul utilajului.

• Identificarea din timp a utilajelor cu niveluri ridicate de utilizare pentru a evita timpul de întrerupere datorat avariilor pe bază de uzură

• Alertă automată, dacă limitele convenite de ore de funcţionare sunt depășite.

Aplicaţia “Ore de funcţionare” oferă o prezentare generală a orelor de funcţionare curente și orele de funcţionare anterioare ale flotei de stivuitoare utilitare pentru a optimiza intervalele de întreţinere și utilizarea flotei de stivuitoare utilitare. Pe baza orelor de funcţionare înregistrate intervalele de întreţinere pot fi planificate cu precizie. De asemenea, orele de funcţionare ale diferitelor utilaje pot fi comparate. Utilizatorului îi este afișată o alertă atunci când depășește sau se apropie de valorile limită stabilite flotei de stivuitoare utilitare.

TRUCK LIFE ANALYSIS

• Afișarea și evaluarea tuturor evenimentelor trecute pentru un singur utilaj.

• Identificarea rapidă a “clusterelor” în anumite situaţii prin comparaţii vizuale.

• Accesul facil la rapoartele detaliate pentru fiecare situaţie.

Totul dintr-o singură sursă:

Cu aplicaţia “Analiza duratei de viaţă a utilajelor” toate situaţiile specifice utilajelor, cum ar fi datele sau impacturile de întreţinere și inspecţie pot fi prezentate pe scurt și evaluate ulterior individual pentru fiecare utilaj. Pe baza acestei informaţii într-o prezentare vizuală clară, utilajele pot fi ușor și rapid comparate și “clusterele” în anumite situaţii pot fi identificate. Utilizatorului îi este oferit acces rapid la raportul detaliat corespunzător fiecărei situaţii. Pe lângă informaţiile actuale, sunt disponibile și date salvate anterior, pentru a descrie tendinţele în timp.

SERVICE REPORT PLUS

• Înregistrarea individuală a facturilor pentru asistenţă suplimentară și a rapoartelor de asistenţă.

• Documentarea și întreţinerea datelor pentru serviciile oferite terţilor.

• Modificarea prezentărilor generale din “Raportarea costurilor” și “Controlul întreţinerii”.

Gestionarea flotei de stivuitoare utilitare dintr-o singură sursă:

Aplicaţia “Raport de asistenţă Plus” oferă utilizatorului posibilitatea de a crea, de a documenta și de a tipări facturile pentru servicii și rapoartele de asistenţă de la furnizorii de servicii alţii decât STILL. Pentru a face acest lucru, aplicaţia oferă șabloane pregătite pentru rapoartele de servicii online. Datele colectate în acest fel sunt completate cu date în aplicaţiile “Raportarea costurilor” și “Controlul întreţinerii”. În felul acesta utilizatorului îi este oferită o imagine de ansamblu precisă a tuturor utilajelor – independent de furnizorul de servicii.

DATA PLUS

• Adăugarea rapidă a informaţiilor suplimentare referitoare la utilaje.

• Configurarea planurilor de modificare sau reprezentarea structurilor organizatorice

• Crearea individuală de utilaje de la diferiţi producători în sistem.

Pot fi reglate individual:

Aplicaţia “Datelor Plus” vă permite să introduceţi un utilaj suplimentar, date și alte informaţii, cum ar fi centrele de costuri interne, programele de modificare sau atașamente. De asemenea, este posibil să se determine care dintre utilaje sau părţi ale echipamentelor sunt acoperite de evaluări și care dintre acestea sunt irelevante pentru evaluare și trebuie filtrate. Utilajele terţelor părţi pot fi introduse. Aceste utilaje sunt afișate în aplicaţia disponibilă pe lângă utilajele STILL. Dacă este necesar, utilizaţi datele Plus pentru a împărţi site-urile în subsecţiuni, de ex. “Producţie” și “Depozit” și alocaţi utilajele pentru o analiză detaliată mai aprofundată.

Despre STILL neXXt fleet pe scurt

• Privire de ansamblu asupra tuturor datelor relevante despre flota de stivuitoare și mașinile utilitare într-o singură aplicaţie.

• Vizualizare clară.

• Acces online de pe orice dispozitiv.

• Datele sunt combinate în siguranţă pe serverele STILL.

• Configurare individuală cu 9 aplicaţii.

• Notificări – fie ca mesaje de sistem sau ca mesaje de poștă electronică – anunţă automat, dacă sunt depășite anumite valori sau termene limită.