INTERVIU BMF GRUP

BMF GRUP a fost înființat în anul 2013, ca urmare a cerinṭelor industriei de facility management, în care eficienṭa, timpul de răspuns ṣi calitatea au devenit parametrii cheie în domeniul FM. BMF GRUP dispune de o bogată experienţă în a oferi clienţilor o gamă largă de servicii de calitate. Compania şi-a menţinut o reputaţie foarte bună bazată pe calitatea înaltă a operaţiunilor sale, profesionalism şi integritate prin personalul său, fiind o sursă unică pentru toate nevoile clienţilor săi şi având capacitatea de a răspunde prompt la toate solicitările beneficiarilor.

Scopul asumat pentru fiecare clădire pe care o administrează este de a păstra valoarea proprietăţii şi de a optimiza costurile şi procesele prin implementarea de soluţii, proceduri şi programe de operare şi exploatare a echipamentelor, sistemelor şi instalaţiilor.

Misiunea BMF GRUP este de a prelua toate sarcinile şi problemele beneficiarilor, de a le gestiona şi a le rezolva, astfel încât focusul principal al acestora să fie strict pe linia de business pe care este specializat, şi nu pe problemele conexe ce ocupă timp şi resurse.

Easy Engineering: Care sunt gamele de produse comercializate/serviciile prestate?

BMF: BMF GRUP este un grup de companii cu capital integral românesc, care are ca obiect de activitate prestarea de servicii de Facility Management Integrat (întreţinere multi-tehnică: întreţinerea instalaţiilor electrice, HVAC, mecanice, sanitare, detecţie şi stingere incendiu, curăţenie, dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare, deszăpezire, spaţii verzi, pază umană şi securitate, situaţii de urgenţă – pompieri, paramedici), construcţii şi amenajări interioare-arhitectură şi instalaţii, consultanţă şi project management în construcţii, servicii de curierat intern, servicii de recepţie şi helpdesk, servicii de protocol, pentru clădiri de birouri, centre comerciale, clinici medicale, unităţi farmaceutice, unităţi bancare, centre logistice, parcuri şi hale industriale, complexe rezidenţiale, precum şi pentru alte tipuri de clădiri.

Serviciile de întreţinere preventivă ale echipamentelor electrice, HVAC, mecanice, sanitare, detecţie şi stingere incendiu, în orice clădire, au un impact semnificativ atât asupra duratei de viaţă a echipamentelor, cât şi asupra costurilor de exploatare a clădirii. Este esenţial, prin urmare, ca echipamentele instalate să se întreţină cu un cost eficient, fără a compromite capacitatea de funcţionare a clădirii. De asemenea, serviciile nontehnice aferente fiecărei clădiri (curăţenie, DDD, spălare şi curăţare faţade, deszăpezire, întreţinere spaţii verzi) au un rol esenţial în păstrarea valorii proprietăţii, în eficientizarea costurilor şi în ciclul de viaţă al clădirii.

E.E: În ce stadiu se afla piața in care activați?

BMF: Industria de facility management din România a început să prindă contur la finalul anilor ’90, ulterior apariţiei primelor centre comerciale şi clădiri moderne de spaţii de birouri. O dezvoltare accentuată s-a înregistrat după anii 2000, când pe fondul alinierii legislaţiei româneşti la directivele europene şi datorită concentrării firmelor asupra reducerii costurilor, facility managementul a luat amploare.

Acest domeniu în continuă expansiune este principalul responsabil de costurile de exploatare ale unei clădiri, iar în prezent, valoarea pieţei de facility management din România depăşeşte trei miliarde de euro. Raportându-ne la ultimii doi ani, discutăm despre 6.700 companii specializate şi de o forţă de muncă în acest domeniu de peste 130.000 de persoane, ceea ce înseamnă aproximativ 2,3% din forţa de muncă disponibilă în România.

Sectorul de Facility Management a câṣtigat importanṭă în ultimii ani, deoarece atât proprietarii, cât ṣi property managerii, fie ei companii specializate sau resurse proprii ale beneficiarilor clădirilor, au conṣtientizat că proprietăṭile ṣi utilităṭile bine gestionate ajută companiile să funcṭioneze eficient. Orice clădire are un ciclu de viaṭă ṣi cu cât aceasta este mai bine întreṭinută, cu atât, viaṭa acesteia se prelungeṣte. Serviciile unei companii de FM trebuie să genereze optimizare de costuri ṣi exploatare ṣi să aducă valoare adăugată proprietăṭilor aflate în administrare.

E.E: Care sunt cele mai inovatoare produse comercializate/servicii prestate?

BMF: BMF GRUP dispune de personal autorizat, precum şi de echipamente inovatoare, profesionale şi acreditate în vederea verificării calităţii aerului ambiental. Concentraţia de dioxid de carbon şi calitatea aerului ambiental din încăperi sunt considerate a fi cei mai importanţi indicatori despre cât de bun este aerul din interior atunci când oamenii însuşi reprezintă sursa principală de emisii. O calitate scăzută a aerului din încăperi duce la oboseală, lipsa concentrării şi poate chiar la îmbolnăviri. Aşadar concentraţiile de CO2 nu ar trebui să depăşească 1.000 ppm. Echipamentele noastre pot fi folosite în:

Determinarea indicilor PMV-/PPD în conformitate cu ISO 7730

Într-o încăpere, starea de bine a unei persoane (nivelul de confort) depinde de o serie de factori externi. De exemplu, oamenii sunt extrem de sensibili la temperaturile scăzute cauzate de pereții sau ferestrele reci. Și curenții de aer dintr-o încăpere ne provoacă disconfort termic. Programul de măsurare integrat în testo 480 calculează direct valoarea indicilor PMV/PPD conform ISO 7730 prin utilizarea sondelor atașabile opționale. Diagrama generată în instrumentul de măsură vă ajută să evaluaţi climatul interior rapid și obiectiv. Protocolul de măsurare PMV/PPD înregistrează datele de măsurare pentru dumneavoastră și pentru clienții dumneavoastră.

Măsurarea gradului de turbulență conform EN 13779

Viteza aerului din încăperi afectează în mod direct confortul termic. În evaluarea nivelului de confort trebuie luat în calcul și măsurarea tirajului și a gradului de turbulență. Gradul de turbulență indică variaţiile vitezei aerului și intensitatea fluxului de aer dintr-o încăpere. Nivelul de turbulență este un procent, calculat ca raport dintre viteza medie a aerului și temperatura aerului în încăperi. Există o corelație directă între temperatura aerului și nivelul de turbulență.

Măsurarea căldurii radiate

Măsurarea temperaturii într-o încăpere (temperatura aerului și temperatura operativă) se efectuează în același loc și în aceleași condiții generale ca și măsurarea vitezei aerului din interior.

Măsurarea temperaturii aerului şi a suprafeţelor

Pentru atingerea unui nivel maxim de confort și performanţă este esențial ca încăperile în care ne desfăşurăm activitatea să fie corect ventilate. Pe lângă condițiile structurale și percepția personală, următorii factori contribuie în mod semnificativ la asigurarea unui climat interior plăcut: aerul din interior și temperatura la suprafață a pereților, ferestrelor, podelelor și tavanelor.

Măsurarea calităţii aerului din interior (CO2)

Calitatea scăzută a aerului din interior, cauzată de concentrație mare de CO2, poate provoca oboseală, lipsă de concentrare și chiar îmbolnăvire. Prin urmare, pentru a asigura calitatea aerului în spațiile închise, concentrația de CO2 nu ar trebui să depășească 1,000 ppm. “Domeniul de referință” poate fi considerat cel în care se încadrează valorile de la 700 până la 1,500 ppm.

Măsurarea WBGT în locurile de muncă expuse la stres termic conform DIN 33403 și ISO 7243            Cu ajutorul sondei WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) pentru măsurarea și monitorizarea stresului termic, de exemplu, în industria oțelului. Măsuraţi indicele WBGT în conformitate cu standardele. Măsuratorile sunt determinat în conformitate cu DIN 33403 și ISO 7243. Utilizați-l pentru a asigura confortul fizic la locul de muncă și pentru a preveni colapsul circulator, crampele și accidentele vasculare produse de căldură.

Măsurarea presiunii diferenţiale la nivelul filtrelor

Sistemele de aer condiționat sunt echipate cu filtre care împiedică murdăria din aerul exterior să pătrundă în aerul interior. Aceste filtre trebuie verificate periodic pentru a vă asigura că sunt încă pe deplin funcționale. Pentru acest lucru, trebuie măsurată presiunea în fața și în spatele filtrului. Rezultatul este presiunea diferențială. Dacă aceasta este prea mare, filtrul este contaminat și trebuie schimbat.

Măsurarea debitului volumic la grilele de ventilație

La fiecare grilă de ventilație ar trebui să ajungă doar cantitatea de aer care, conform calculelor dumneavoastră, este necesară funcționării eficiente a sistemului. Setul nostru cu pâlnie pentru rata debitului sau anemometrul cu elice mari de 100 mm efectuează măsurători pentru măsurarea curenților de aspirare sau suflare a aerului prin grile sau supape cu tije. Întregul debit volumic este înregistrat cu ajutorul pâlniei fără a fi nevoie de o conversie pe baza vitezei de curgere și a suprafeţei de măsurare. Această metodă de măsurare a debitului este simplă și precisă.

Măsurarea vitezei aerului în conductele de ventilație conform EN 12599

Sondele de viteză pentru a efectua măsurători în conductele de aer, conform EN 12599, și pentru a configura sistemul dumneavoastră într-unul eficient din punct de vedere energetic. Rezultatele măsurătorii pot fi prezentate clienților pe loc, cu protocolul de măsurare VAC.

E.E: Care sunt noutățile companiei (produse, servicii, evenimente etc.)?

BMF: În ceea ce priveşte noutăţile pentru produsele şi echipamentele folosite, urmărim îndeaproape progresele tehnologice la nivel mondial, iar treptat le implementăm proprietăţilor în cadrul cărora prestăm servicii de FM. Noutăţi apar la fiecare solicitare a unui client sau potenţial client, când trebuie să ne pliem în funcţie de situaţie şi să intervenim cu servicii şi produse specifice. În permanenţă se dezvoltă progrese majore în tehnologia inteligentă: supraveghere inteligentă, aplicații de securitate și roboți inteligenți, care vor permite automatizarea mai multor activități, iar oamenii vor lucra în moduri mai inteligente.

Evoluṭia umană îṣi urmează cursul firesc, nu ar trebui să surprindă pe nimeni faptul că ne automatizăm, ne mecanizăm, iar inteligenṭa artificială ia amploare. Noi suntem deschiṣi ṣi privim cu interes, curiozitate ṣi adaptabilitate această trecere, care ne uṣurează munca în prezent. Dovadă stă participarea noastră la conferinṭe ṣi evenimente care abordează ṣi dezbat subiecte privind evoluṭia ṣi inteligenṭa artificială. Suntem conṣtienṭi că pentru a rezista, în general în lumea de business, ṣi în particular în acest domeniu, trebuie să ne adaptăm schimbărilor ṣi să le acceptăm, automatizarea proceselor zilnice înseamnă evoluţia oricărei afaceri.

E.E: Care sunt brandurile comercializate de companie?

BMF: Nu putem specifica anumite branduri, însă utilizăm tehnologii complexe interconectate cu sisteme şi softuri care permit livrarea serviciilor noastre la cel mai înalt nivel, în cel mai scurt timp.

E.E: Ce estimari aveti pentru piata din 2019?

BMF: Sectorul de facility management este în plină expansiune, suntem convinşi că pe viitor va lua amploare, iar noi suntem pregătiṭi să facem faṭă provocărilor. Pentru anul acesta se estimează o creştere a pieţei de facility management de aproximativ 20%-25%, putând ajunge la o valoare semnificativă de 3,6 miliarde euro. Evoluṭia acestui sector ṭine foarte mult ṣi de noi, prestatorii de servicii FM, de adaptarea noastră la tehnologie ṣi deschiderea către noi orizonturi. Dorim să fim în pas cu tehnologia, inovaṭia ṣi la curent cu necesităṭile ṣi noutăṭile din sectorul în care activăm ṣi să ne adaptăm la o lume în continuă schimbare. De aceea, participăm constant la evenimente unde se dezbat cele mai bune practici privind managementul clădirilor, tendințe în tehnologie și provocări în serviciile de facility management.