Colectarea precară a deșeurilor la nivel de comunitate a fost întotdeauna o problemă care afectează întregul sistem de management al deșeurilor la nivel național. Soluția completă la această problemă sunt platformele subterane de colectare selectivă a deșeurilor. Dar cum funcționează mai exact aceste platforme subterane? În cele ce urmează, vom explora întregul ansamblu și vom determina beneficiile aduse comunităților și operatorilor locali de către acest nou sistem de colectare.

Cum funcționează platformele subterane de colectare a deșeurilor?

Sistemul dispune de 4 coșuri de inserție din inox, aflate la suprafață, iar pubelele/containerele de colectare sunt poziționate în subteran. Containerele ies la suprafață prin intermediul unui sistem hidraulic acționat independent sau de către un dispozitiv amplasat pe autogunoieră doar în momentul în care mașina de gunoi vine să le golească, după care se întorc în subteran. Amplasamentul subteran al containerelor aduce de la sine beneficii importante care au efect atât la nivelul operatorilor de salubritate locali, cât și în rândul comunităților și al administrației publice.

Beneficii pentru operatori

Ansamblul de platforme subterane de colectare a deșeurilor poate fi dotat, la cerere, cu un sistem de monitorizare, un soft care ajută operatorii locali care se ocupă de colectarea gunoiului. Acesta oferă informații în timp real referitoare la gradul de umplere al fiecărui container de gunoi, la poziționarea camioanelor de colectare – cărora le și optimizează ruta în funcție de tipul de gunoi pe care îl colectează. Acest lucru vine în beneficiul colectării selective și scade într-o proporție foarte mare cheltuielile firmelor de colectare, timpul investit, dar și poluarea cauzată de vehicule și nu numai. În plus, platformele subterane de colectare a deșeurilor aduc automat și un risc de vandalizare mult mai scăzut, eliminarea containerelor cu capac – lucru care duce la costuri reduse, o organizare net superioară, durată de viață a platformelor mai extinsă și eliminarea operațiunilor de deratizare.

Beneficii pentru comunitate

Impactul platformelor este imediat. Cartierul în care sunt amplasate este automat mult mai curat, iar aspectul devine mai plăcut. Odată cu ”îngroparea” provizorie a gunoiului, platformele vor avea un impact mai redus asupra sănătății publice, în comparație cu platformele actuale, clasice. Eliminarea mirosurilor neplăcute aduce, la rândul său, un beneficiu important, una dintre problemele actuale fiind chiar mirosurile emanate de deșeuri care, de cele mai multe ori, ajung chiar și în locuințe. Chiar și siguranța comunității este sporită, accesul uman nedorit fiind restricționat, utilizarea coșurilor de inserție făcându-se cu ajutorul unui card deținut doar de persoanele din comunitate. În același timp, animalele fără stăpân, rozătoarele și insectele sunt și ele eliminate din discuție. Nu în ultimul rând, platformele subterane de colectare a deșeurilor ocupă un loc mult mai mic în comparație cu țarcurile actuale, iar în condițiile aglomerării urbane și rurale, acest aspect nu poate fi decât îmbucurător.

În conformitate cu toate reglementările

Platformele subterane de colectare selectivă a deșeurilor respectă absolut toate reglementările Consiliului European, pot fi integrate uşor în conceptul de Smart City, pe care mai multe autorităţi locale şi-au propus să îl implementeze şi este în acord cu legislaţia naţională deja adoptată sau pe cale de a fi adoptată.

Eficientizarea colectării selective

Colectarea selectivă este deosebit de importantă în încercarea noastră de a reduce poluarea și de a conserva resursele planetei. Este destul de clar că soluțiile actuale la această problemă nu sunt eficiente, lucru care se oglindește în nerespectarea cotelor de colectare impuse de Uniunea Europeană. Platformele subterane de colectare vin cu o soluție mai practică, foarte bine gândită. Pe lângă faptul că aceste platforme sunt gândite pentru colecta separat 4 fracții diferite, acestea sunt dotate și cu un sistem operațional smart. Acest software monitorizează gradul de umplere al fiecărui container subteran în parte, facilitând astfel colectarea selectivă. Autogunoierele operatorilor pot fi împărțite pe tipuri de fracții, fiecare dintre aceste mașini colectând doar deșeurile din containerele în care se regăsește gunoiul specific.

Primul proiect important in-house

Platformele subterane de colectare selectivă a deșeurilor sunt rezultatul acțiunilor Best Tools Company din ultimii ani, timp în care s-a pus accentul pe inovare și punerea în practică a unor proiecte proprii, în special în domeniul managementului deșeurilor.

Jucător pe piaţă de peste 15 ani, compania Best Tools asigură proiectarea, distribuția și execuția tuturor elementelor unui sistem de management al deșeurilor, pornind de la platformele subterane, continuând cu utilaje electrice de salubrizare și colectare, stații de transfer, stații de sortare, stații de compostare și stații de tratare mecano-biologică.

B.T. BEST TOOLS COMPANY SRL

Autostrada București-Pitești km 11.5, Domnești, Ilfov, CP 077090

Tel.: 021 318 36 87

Email: vanzari@best-tools.ro

Website: www.best-tools.ro