Primul concurs din România destinat reabilitării eficiente energetic a unei clădiri rezidențiale existente a trimis câștigătorii în Estonia. Din echipă fac parte studenți, masteranzi și doctoranzi la facultățile de construcții și arhitectură din țară care, în perioada mai-septembrie 2016, au fost îndrumați de BASF, alături de alți parteneri ai proiectului, să găsească cele mai inovatoare soluții ce pot fi puse în practică.

Proiectul NeZeR și-a propus reabilitarea energetică a unui bloc de locuințe, construit in perioada 1968-1969, în așa fel încât să-l aducă la cel mai înalt standard de eficiență energetică posibilă în prezent și anume Standardul EnerPHit. Acest Standard a fost conceput de către Institutul Passiv Haus din Darmstadt, Germania, ca o variantă a Standardului Passive House, pentru reabilitarea energetică a clădirilor existente cu componente specifice clădirilor pasive (clădiri care au un consum de energie din surse neregenerabile aproape egal cu zero).

Necesarul anual de energie al unei clădiri pasive nu trebuie să depășească 15 KWh/ mp/an. Echipa ZeRoPHit – Zero Energy Romanian Passive House Retrofit – a propus un proiect de reabilitare energetică la cel mai înalt grad de eficiență energetică de pe glob, ținând cont și de gradul de confort termic al utilizatorilor și de calitatea aerului din interior, sănătatea ocupanților fiind primordială.

Noutatea nu constă doar în faptul că randările au fost făcute pentru o clădire deja existentă. Ceea ce a diferențiat competiția de alte concursuri, a fost cerința de a crea un plan de afaceri pentru reabilitare, astfel încât beneficiarii finali ai clădirii rezidențiale propuse pentru renovare să poată pune proiectul în practică începând cu a doua zi.

Ce înseamnă asta, concret? Membrii echipei s-au documentat și au purtat discuții cu specialiști din diverse domenii relevante: producători de materiale de construcții, autorități publice și reprezentanți ai unor instituții internaționale ce au ca mandat reabilitarea patrimoniului într-o manieră eficientă energetic, specialiști în proiectare și execuție, arhitecți și auditori energetici. Echipa a căpătat astfel o viziune pragmatică asupra proiectului, ceea ce i-a permis să integreze mai eficient elementele de inovație.

Echipa ZeRoPHit, câștigătoarea etapei naționale a concursului a propus o abordare care ține cont atât de soluțiile de finanțare existente pentru susținerea renovării, cât și de estetică, de eficiența energetică, de calitatea materialelor utilizate pentru renovare și de experiența utilizatorului. Celelalte patru echipe înscrise în concurs au propus abordări integrate la fel de ingenioase, aflându-se de altfel la diferențe de punctaj mici față de echipa câștigătoare.

Soluția propusă de echipa ZeRoPHit a fost prezentată la Conferința SBE16 Helsinki and Tallin (Build Green and Renovate Deep), eveniment ce a reunit în perioada 5-7 octombrie, 2016, câștigătorii etapelor naționale ale concursului din România, Finlanda, Suedia, Spania și Olanda. În România, concursul a fost organizat de Institutul de Studii și Proiectări Energetice (ISPE). BASF a fost alături de participanți oferind consultanță de specialitate în domeniul Construcțiilor și al Materialelor Performante, jurizând proiectele și sprijinind participarea câștigătorilor la Conferința SBE16.

 

www.basf.ro