NOUA INIŢIATIVĂ PRIVIND RECICLAREA SUSŢINE RECICLAREA MAŞINILOR-UNELTE

Sandvik Coromant, împreună cu Grupul Sandvik global, lansează o schemă upgradată de reciclare a sculelor. Bazată pe succesul programului de răscumpărare existent, noua schemă de reciclare facilitează pentru clienţi procesul de redirecţionare a maşinilor-unelte din carbură uzate şi contribuie la stimularea reciclării materialelor în cadrul lanţului de aprovizionare. 

De câteva zeci de ani, Sandvik Coromant încurajează reciclarea carburii cementate. Sandvik a încorporatWolfram Bergbau und Hütten, un producător de talie mondială de pudră de wolfram şi carbură de wolfram, care, în anul 1997 a lansat o schemă de răscumpărare pentru reciclarea materialelor din carbură prin intermediul diviziei utilizate până în prezent de Sandvik Coromant.

De atunci, programul a devenit o componentă-cheie a ciclului de producţie de la Sandvik Coromant. Pe baza acestei scheme, clienţii îşi pot vinde sculele uzate către Sandvik Coromant. Materialele pot fi extrase şi reutilizate pentru fabricarea de scule aşchietoare noi; programul creează un circuit închis în cadrul proceselor de producţie. 

Această pudră este apoi supusă purificării chimice, ceea ce permite recuperarea materialelor care au aceleaşi proprietăţi ca wolframul extras iniţial din minele de wolfram. Elementele suplimentare ale carburii cementate sunt, de asemenea, gestionate în mod sustenabil. De exemplu, cobaltul recuperat din sculele uzate este trimis către un terţ în vederea reciclării. Programul de reciclare al Sandvik Coromant acceptă scule din carbură de la toţi producătorii.

Acum, datorită upgrade-urilor programului, clienţii Sandvik Coromant vor beneficia de un proces de reciclare mai simplificat şi bazat într-o măsură mai mare pe date. Clienţii care doresc să-şi vândă sculele reciclabile către Sandvik Coromant se pot înregistra pe un portal online de unde pot primi pe loc o ofertă de preţ pentru volumul pe care doresc să-l recicleze; de asemenea, aceştia pot programa o dată de preluare a comenzii şi pot beneficia de primirea în prealabil a cutiilor pentru reciclare. Pentru a-i ajuta pe clienţi să înţeleagă impactul pe care acţiunile lor de reciclare îl au asupra mediului, portalul oferă, de asemenea, date referitoare la gradul de reducere a emisiilor de carbon raportat la cantitatea de metal reciclată de aceştia.

Pentru a simplifica procesul logistic de expediere a sculelor destinate reciclării, Sandvik Coromant a colaborat cu transportatori specifici de pe piaţă în vederea transportării sculelor. Utilizatorii serviciului pot comanda containere, pot primi în mod automat o ofertă de preţ şi pot programa automat ridicarea printr-un transportator autorizat. Obiectivul este acela de a simplifica reciclarea cât mai mult posibil.

„O plăcuţă din carbură poate fi reciclată în proporţie de 95%. Din această carbură, wolframul reprezintă aproximativ 75%”, precizează Antonia Dåderman, manager de program EPMO în cadrul Sandvik Coromant. 

„Sustenabilitatea este importantă atât pentru Sandvik Coromant, cât şi pentru clienţii noştri – de aceea, noi le oferim clienţilor oportunitatea de a contribui la obiectivele lor de sustenabilitate şi de a-şi vinde sculele din carbură în cadrul unui proces fiabil. Împreună cu clienţii şi partenerii noştri, ne asumăm răspunderea pentru protecţia mediului. Ştim, de exemplu, că rezervele de wolfram estimate sunt de aproximativ şapte milioane de tone — adică echivalentul pentru 100 de ani de consum. De aceea, trebuie să găsim modalităţi de conservare a stocului nostru cu acest ingredient vital de carbură cementată şi, în acelaşi timp, trebuie să menţinem la un nivel minim impactul acestuia asupra mediului. Prin upgrade-urile programului nostru de reciclare, ne propunem să aducem avantajele reciclării în centrul atenţiei clienţilor. Aceştia pot observa cât de mulţi bani pot face prin reciclarea sculelor, şi, în acelaşi timp, pot dobândi cunoştinţe referitoare la emisiile de carbon pe care le vor reduce prin acţiunile de reciclare. Obiectivul nostru este acela de a evidenţia avantajele reciclării, atât în scopul obţinerii de profit, cât şi pentru protejarea planetei, în cel mai eficient mod posibil.”

Schemele pilot de la nivel global pentru programul de reciclare upgradat sunt în curs de implementare, urmând a fi prezentate tuturor clienţilor până în anul 2025.