IDEI NOI

În decursul unei zile normale am putea spune că interacționăm cu o multitudine de tehnologii și suntem influențați de o mare varietate de factori. Acești factori pot fi naturali precum vremea; întâmpinăm, spre exemplu, o furtună în drumul spre locul de muncă, iar atitudinea noastră se schimbă în conformitate cu noul context. Cel mai probabil vom deveni iritați de acest fenomen. Un alt tip de factori de influență sunt cei de natură artificială, adică ideile noastre sau diverse atitudini pe care le avem condiționate la diverse situații pe care le-am mai întâlnit anterior. Aceste influențe sunt peste tot și ne afectează în mod direct sau indirect, indiferent de domeniul de activitate în care lucrăm, spațiul unde locuim sau unde ne petrecem timpul liber. Peste toate aceste influențe se mai adăugă și influențele tehnologice care, în funcție de tipul de tehnologie folosită, ne pot influența mai mult sau mai puțin, într-o direcție sau în alta. Scopul ideii tehnologiei a fost ca, prin intermediul unui alt obiect, acesta să preia influențele directe pentru noi, iar noi să ne mărim gradul de libertate. Un tractor face munca a 100 de oameni de sute de ori mai rapid, o linie de producție sau de asamblare modernă la fel. Astfel, toate riscurile și influențele asociate acestor activități sunt preluate de mașini, iar noi putem sta lângă acestea în siguranță și să privim în deplină serenitate cum muncesc, cel puțin în teorie. Cu toate că acest lucru pare un vis, este realitatea în care trăim, dar având în vedere diverse tendințe mentale ale omului, una dintre acestea fiind că în decursul unei activități putem uita scopul, iar, în timp, mijlocul să devină actualmente scopul, există posibilitatea de a fi influențați și prin tehnologie, lucru care deja se întâmpla. Ar fi bine să nu uităm totuși că tehnologia este un mijloc și nu un scop în sine.

Totul pornește de la o idee, dar ce influențează apariția acelei idei este cu totul altceva. Este incontestabil faptul că și ideile, cu toate că sunt imateriale, au greutate și energie, iar în funcție de aceste proprietăți, ne pot influența și pe noi, dar și generații întregi de-a lungul timpului. Ideea de a face un pod, un exemplu banal, chiar și în zilele noastre încă ne mai influențează, exemplele sunt nenumărate, le putem găsi în cele mai nesemnificative lucruri. Având în vedere că acestea încă se mai regăsesc și azi putem afirma foarte simplu că energia și greutatea acelor idei a fost imensă. Astfel, să ne imaginăm că și noile idei pe care le avem, în funcție de greutatea și energia acestora, vor pava drumul nostru spre viitor.

Cu bine,

Editor-In-Chief

Ciprian Rotaru