GHIDUL DE REDUCERE A IMPOZITULUI LOCAL PENTRU CLADIRILE VERZI

În urma unui interes tot mai ridicat manifestat de autoritățile publice din țară și din București pentru dezvoltarea sustenabilă a mediului construit, în luna iunie, Romania Green Building Council, împreună cu Asociația Municipiilor din România, în cadrul conferinței despre stimulentele financiare pentru promovarea clădirilor verzi cu performanțe energetice superioare, a lansat “Ghidul pentru reducerea impozitului local pentru clădirile verzi”.

Documentul reprezintă un instrument de lucru pentru autoritățile publice locale menit a sprijini luarea deciziilor privind atragerea de investiţii în construcţia clădirilor verzi şi recompensarea eforturilor investitorilor prin reducerea impozitului aplicabil unor astfel de clădiri.

Lansarea Ghidului a fost acompaniată de prezentări care au pus în context propunerea legislativă de reducere a impozitului pe clădirile verzi. Dl. Steven Borncamp, preşedintele Romania Green Building Council, a deschis seria prezentărilor printr-o expunere a beneficiilor aduse atât comunităţilor din România, cât şi dezvoltării capacităților industriei construcţiilor prin obţinerea de clădiri verzi. A fost subliniată necesitatea angajamentului investitorilor privaţi de a aloca un capital semnificativ pentru îmbunătățirea sustenabilităţii clădirilor noi sau a proiectelor de renovare în schimbul reducerilor impozitului pe clădiri. De asemenea, au fost menționate exemple de bună practică, inclusiv cel al municipiului Cluj-Napoca, primul oraş care a pus în aplicare o reducere a impozitului pe clădiri pentru recompensarea eficienţei energetice şi performanţelor ecologice în clădiri. În acest context, vice-primarul municipiului Bucureşti, domnul Marcel Nicolaescu,  a susținut orientarea capitalei către o dezvoltare urbană prietenoasă cu mediul.

Luiza Manolea a prezentat legislaţia care stă la baza luării unei decizii de reducere a impozitului pe clădiri verzi, ocazie cu care a precizat caracteristicile şi regulile de acordare ale unei astfel de facilităţi fiscale, ce asigură o mare adaptabilitate la specificaţiile fiecărei comunităţi în parte şi doreşte să stabilească un echilibru între interesul comunităţii şi cel al proprietarilor de clădiri. Astfel, cele mai mari eforturi investiţionale şi atingerea celor mai înalte cerinţe de sustenabilitate sunt recompensate prin cele mai mari reduceri de impozit, pe o perioadă mai îndelungată, de maxim patru ani, iar reducerile de impozit nu depăşesc cumulat 80 % din impozitul datorat. De asemenea, măsura fiscală propusă pentru promovarea clădirilor verzi diferă de alte măsuri de stimulare fiscală ori financiară existente întrucât: include toate tipurile de clădiri, nu doar cele rezidenţiale, efortul investiţional aparţine proprietarului, iniţiativa este privată, criteriile de eficienţă energetică sunt mai exigente şi sunt acompaniate de criterii de sustenabilitate, a căror îndeplinire este atestată prin certificate finale de recunoaştere internaţională.

Aduncând o noua perspectivă asupra subiectului, de această dată din perspectiva auditorului energetic,  domnul Eugen Goldhammer a transmis un mesaj clar –  Nu poţi gestiona ceea ce nu poţi măsura. Prin aceasta, a subliniat beneficiile realizării unui audit energetic atât din prisma autorităţilor, cât şi al companiilor, având în vedere că acesta reprezintă un instrument major în cadrul procedurilor de implementare şi mai apoi de monitorizare anuală în ce priveşte sistemele de management al mediului, potrivit ISO 14001 şi EMAS, că ocupă un loc important în atingerea obiectivelor stabilite prin strategiile anuale şi multianuale de creştere a eficienţei energetice şi reducere a emisiilor de dioxid de carbon, şi nu în ultimul rând că reduce costurile de întreţinere a clădirilor.

În continuare, prezentarea Alindei Dudu s-a axat pe introducerea  principalelor certificări de sustenabilitate internaţionale. A evidenţiat faptul că sistemele de certificare a clădirilor verzi internaţionale, LEED şi BREEAM, fiind cele mai cunoscute, reprezintă o cale viabilă de evaluare a performanţelor privind sustenabilitatea unei clădiri. Aceste sisteme sunt voluntare, neutre – gestionate de către terţe-părţi şi sunt aplicabile diferitelor stadii ale existenţei unei clădiri, precum şi unei varietăţi de programe arhitectonice în România.

De asemenea, a fost adusă în discuție și crearea pachetelor de stimulare fiscală, neutre din punctul de vedere ale veniturilor, care să încurajeze dezvoltarea construcţiilor, renovărilor şi managementul de clădiri prietenoase cu mediul înconjurător şi în acelaşi timp să aducă valoare în mod semnificativ economiilor locale şi regionale, un subiect care a fost dezbătut de domnul John Lyins. Din perspectiva angajatorilor, aceştia câştigă din rata scăzută a absenteismului şi a îmbolnăvirilor, precum şi din creşterea eficienţei la locul de muncă.

Interesul autorităţilor publice şi deschiderea pe care o arată către îmbunătăţirea vieţii comunităţii încurajează şi obligă în acelaşi timp continuarea demersurilor pentru construirea sau transformarea unor clădiri existente în clădiri sustenabile. Lansarea acestui Ghid contribuie la punerea efectivă în aplicare a măsurilor pentru stimularea construcțiilor de clădiri verzi și oferă un model concret de hotărâre de consiliul local.

www.rogbc.org