CUM POATE GESTIONA O FABRICĂ, CU AJUTORUL UNUI PRESCONTAINER ÎN MOD ECO PRIETENOS, DEȘEURILE MENAJERE GENERATE

Unul dintre cele mai eficiente echipamente existente la ora actuală pentru agenții generatori de deșeuri menajere este reprezentant de prescontainerul bio destinat colectării și transferului acestor tipuri de deșeuri către procesatorii finali.

 În esență acest tip de echipament, extrem de simplu ca și principiu de funcționare, este folosit de agenții economici care generează o cantitate normală de deșeuri menajere beneficiind astfel de o multitudine de avantaje reale oferite de acest tip de echipament.

La fel ca și la prescontainerul obișnuit, prescontainerul bio destinat pentru compactarea deșeurilor menajere, are același principiu de funcționare. O gură de alimentare, un container de capacități volumetrice diferite și un mecanism de presare a deșeurilor depozitate. Însă pe lângă caracteristicile de bază asemănătoare între cele două tipuri de echipamente, prescontainerul bio oferă câteva beneficii suplimentare destinate specificului deșeurilor menajere pe care acesta le procesează.

Principalele trăsături a acestora sunt:

Containerul închis ermetic pentru a împiedica scurgerile din interior și pentru a păstra astfel curățenia adecvată mediului de depozitare.

În general prescontainerele bio folosesc motoare cu putere mai mică asigurând totuși o rată de compactare a deșeurilor menajere de până 1 la 5.

Avem o gură de alimentare cu autocurățare

Gura de alimentare și implicit și berbecul de presare imită un arc de cerc pentru a asigura o construcție ce păstrează deșeurile în interior.

Modul de alimentare poate fi manual, la rampă sau cu tubulatură din interiorul fabricii

Se pot atașa încărcătoare pentru pubele de 120 , 240 și 1100 litrii

Prescontainerele Bio reprezintă soluția ideală pentru orice tip de unitate industrială sau comercială generatoare de deșeu menajer dar și pentru firmele de salubritate. Ca și facilități pe care aceste containere le pot oferi venind astfel în ajutorul societăților sunt diferitele moduri de utilizare al prescontainerelor care pot fi personalizate în funcție de specificul deșeurilor menajere generate, a spațiului de amplasare al prescontainerului sau a modului de alimentare al acestuia.

Astfel se poate avea în vedere alimentarea acestuia prin folosirea pubelelor care pot fi dispuse în alte zone în care prezența lor este necesară, iar prin sistemul de basculare care poate fi atașat opțional gurii de încărcare a prescontainerului facilitarea încărcărilor devine un element de operare extrem de important.

De asemnea una dintre cele mai importante facilități oferite de specificul prescontainerului este reprezentat de cantitatea de deșeu trimisă la fiecare cursă, cantitate care poate varia între două și patru tone de material în funcție de specificul deșeului și de capacitatea containerului.

Forța de presare a motorului de până la 35 de tone asigură o rată de compactare eficientă a materialului, obținându-se astfel prin compresia deșeului generat un avantaj important în micșorarea numărului de transporturi efectuate de către personalul de la salubrizare. Totodată depozitarea deșeului menajer în prescontainerele etanșe reprezintă soluția optimă ecologică și aduce cel mai mare avantaj în menținerea curățeniei în cadrul unității industriale în care acest echipament este amplasat. Forma specifică a gurii de alimentare, diferită față de cea de la prescontainerele obișnuite permite bebecului de presare funcția de autocurățare, un element și el foarte important în păstrarea optimă a curățeniei în zona de depozitare a prescontainerului.

Încă o facilitate importantă oferită de aceste prescontainere sunt reprezentate de sistemele de alimentare personalizabile indiferent că pot fi folosite încărcătoare automate de pubele sau nu, alimentarea acestora se poate face manual chiar și printr-un sistem tunel din interiorul unității economice păstrând astfel un nivel înalt de eficiență și optimizare a spațiului de lucru sau de producție.

Cu o capacitate reală de presare de cca 60m3 pe oră eficiența prescontainerului de asemenea este ușor de constatat. Stocarea deșeurilor menajere umede reprezintă și el unul dintre avantajele considerabile pe care precontainerul le oferă. Prin etanșeizarea eficientă a containerului este rezolvată una din marile probleme la care containerele clasice aveau importante deficiențe. Curățenie spațiului de colectare este astfel soluționată fără cel mai mic efor economisind astfel resurse importante și oferind agentului economic posibilitatea de a-și desfășura activitatea la cele mai înalte standarde punând accent pe calitatea mediului de lucru corespunzător. Pe lângă acest fapt îndeplinirea normelor de mediu reprezintă un deziderat pentru orice firmă fie că face parte din sectorul public sau cel privat.

Nu în ultimul rând facilitățile tehnice ale prescontainerului bio folosit pentru stocarea și compactarea deșeurilor menajere se traduce prin ușurința de operare a echipamentului iar procedura de instruire fiind și ea extrem de facilă venind astfel în ajutorul operatorului.

Reducerea cheltuielilor îndeosebi în perioadele dificile din punct de vedere economic pe care suntem nevoiți să la traversăm reprezintă unul din cei mai importanți factori în contextul dificultăților care trebuie depășite. Astfel achiziționarea prescontainerului pentru deșeurile menajere înseamnă o sumă de calități și benefici care trebuie luate în considerare pe scară largă de către orice administrație sau sistem de management al unităților care generează acest tip de deșeu și care prin acest sistem obțin pe lângă o scădere a costurilor de funcționare dar și o creștere a productivității și a eficienței serviciilor oferite.

Modul de manipulare al acestor echipamente este un standard de transport disponibil și în Romania pe care firmele de salubritate îl folosesc la scară mare fără probleme.

Investește acum în acest echipament și solicită personalului de la salubrizare tău mașina specifică pentru manipulare.

 

https://youtu.be/baAlT7ZKTuY

contact@recondis.com

www.recondis.com