În anul 2012, clădirea de birouri Amera Tower a atins cu succes nivelul GOLD de certificare stabilit de către US. GREEN BUILDING COUNCIL în sistemul de construcție LEED (Leadership in Energy and Environment Design), verificat de către Green Building Certification Institute, fiind astfel prima “clădire verde” certificata din Cluj Napoca. Unul dintre cele mai importante aspecte privind clădirea Amera Tower este acela că are o eficienţă energetică sporită şi un impact redus asupra mediului, astfel că în urma parcurgerii tuturor etapelor de certificare, clădirea a fost evaluată și certificată – conform sistemului LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) – ca și clădire „verde” obținând un punctaj ce o încadrează în categoria LEED – GOLD.

Primul punct forte al clădirii este design-ul său, atât în ansamblu cât și ca funcționalitate, fapt ce reduce semnificativ costurile legate de întreținerea clădirii. Arhitectura implică folosirea suprafeţelor vitrate (pereți cortină) care facilitează aporturile de căldură exterioară în sezonul rece, acest fapt contribuind semnificativ la reducerea consumurilor energetice.

Pentru climatizarea spațiilor interioare s-a adoptat un sistem de tip pompă de căldură format din unități interioare fără carcase, cu montaj în tavanul fals și unitățile exterioare corespondente. Sistemul de climatizare este alcătuit din 13 sisteme de climatizare tip VRF (Variable Refrigerator Flow), fiecare având o unitate exterioară montată pe o platformă exterioară, distribuitoare de agent frigorific, unități interioare tip „duct” și recuperatoare de căldură. Această funcţie de recuperare conduce la economie energetică.

Pompele de căldură preiau energia termică din aerul exterior și o transferă unităților interioare, acestea răcind sau încălzind aerul interior, în funcție de sezon.

Principalele avantaje ale utilizării pompelor de căldură sunt: posibilitatea folosirii unui singur tip de unitate interioară atât pentru încălzire cât și pentru răcire, controlul individual al fiecărei unități interioare, zgomot redus în timpul funcționării, utilizarea energiei aerului exterior ca sursă primară de energie, înlăturarea inconvenientelor provocate de utilizarea combustibililor clasici (transport, stocare etc.), având în vedere că nu se folosește flacără deschisă, nu există pericol de explozie, nu este necesară utilizarea coșurilor de fum, acest lucru conducând la reducerea emisiilor poluante cu efect de seră.

About The Author