PREMIILE ROFMA PENTRU TRANSFORMARE DIGITALĂ ÎN WORKPLACE, PROPERTY ȘI FACILITY MANAGEMENT

Continuă înscrierile de proiecte în concursul pentru Premiile ROFMA pentru transformare digitală în workplace, property și facility management. Proiectele pot fi depuse până pe 8 noiembrie. Pe 14 noiembrie, în cadrul ROFMEX 2023, vor avea loc anunțarea câștigătorilor și gala de decernare a premiilor.

Premiile ROFMA pentru transformarea digitală în workplace, property și facility management au menirea de a recunoaște și de a celebra cele mai valoroase realizări, cele mai dinamice organizații și cei mai buni profesioniști dedicați acestui domeniu.

Cei care vor intra în concurs trebuie să demonstreze, prin proiectele transmise, preocuparea continuă pentru dezvoltarea domeniului prin aplicarea de soluții inovatoare la probleme complexe de workplace, property și facility management, creșterea eficienței, reducerea costurilor, protecția mediului și starea de bine a salariaților.

Nominalizările la premii și proiectele câștigătoare vor crește imaginea și prestigiul titularilor, promovarea lor atât în timpul galei, cât și ulterior constituind un instrument important de marketing.

Premiile acordate au menirea de a crea o bază națională de „best practices” ce poate fi accesată de către furnizorii și beneficiarii serviciilor de workplace, property și facility management, fie că sunt proprietari de clădiri, dezvoltatori, corporații, administrație publică, antreprenori, mediu educațional sau alte organizații interesate. 

Totodată, profesioniștii în domeniu își vor putea perfecționa continuu cunoștințele de specialitate pe baza „lecțiilor” furnizate de aceste proiecte, ca un element important în Programul Educațional ROFMA de evaluare, certificare și dezvoltare profesională continuă.

Ca voce unitară a industriei de workplace, property și facility management, ROFMA, prin acordarea și promovarea acestor premii, își subliniază odată în plus rolul vital în dezvoltarea acestui domeniu, în educarea profesioniștilor și în recunoașterea valorii – pentru un mediu construit în care locuim cu toții și muncim tot mai sigur, sănătos, sustenabil și productiv.

Categoriile de premii

  • Premiul pentru utilizarea soluțiilor integrate de transformare digitală în workplace, property și facility management
  • Premiul pentru utilizarea roboților în workplace, property și facility management

Premiile ROFMA pentru transformarea digitală în workplace, property și facility management sunt oferite cu sprijinul BMF Grup și Robotic Cleaning Solutions.

Mai multe detalii pe www.rofmex.ro