ANDREESCU LABOR-SOFT AFTER-SALES. SERVICII OFERITE Clientilor

Persoană intervievată: Cristian Andreescu, Administrator ANDREESCU LABOR-SOFT.

Easy Engineering: Ce caută clienții când cumpără produse sau servicii?

Cristian Andreescu: Clienții firmei noastre- specializată în cei peste 20 ani de existență pe piaţa românească în importul de aparatură, accesorii şi materiale pentru laboratoare de chimie din institute de cercetare, universităţi, industrie, de mediu, de ape, etc. – caută să realizeze măsurători cât mai precise şi mai directe ale unor indicatori chimici în laboratoarele lor staționare sau mobile.

E.E: Care sunt principalele nevoi ale clienților?

C.A: Având un profil de nişă, firma noastră se adresează nevoilor laboratoarelor în domeniul determinării compoziției chimice a aliajelor, în domeniul studiilor de coroziune, în cercetarea mecanismelor de reacție, în determinarea compoziției chimice a apelor uzate şi a apei potabile, inclusiv identificarea şi determinarea cantităților în urme.

https://www.labor-soft.ro/aparatură-pentru-electrochimie

E.E: Cât de importante sunt serviciile after-sales?

C.A: Importanţa lor constă în asigurarea stabilității în timp a performanțelor de măsurare, ceea ce impune servicii after-sales speciale.

E.E: Ce servicii after-sales oferiți?

C.A: Acestea implică verificarea funcționării corecte aparatelor, a calibrării acestora, a performanței şi corectitudinii măsurătorilor, ceea ce se realizează periodic de către departamentul nostru de service.

Aceste operațiuni se documentează apoi prin certificate de verificare, calibrare, reinstruire a utilizatorilor sau instruire a noilor utilizatori. Emiterea acestora se face sub autorizarea producătorilor aparatelor.

https://www.labor-soft.ro/spectrometre-de-emisie

E.E: Ce fel de suport oferiți clienților dvs.?

C.A: În afară de serviciile de mai sus, sprijinim utilizatorii aparatelor să îşi proiecteze măsurătorile mai complexe, ansambluri de măsurători utilizând tehnici analitice diferite şi complementare, cum ar fi acelea din sistemele electrochimice automatizate destinate studiilor de coroziune, cercetării în domeniul bateriilor, a biosenzorilor, a caracterizării materialelor şi a electrodepunerilor.

De asemenea, îi ajutăm să exploateze toate facilitățile oferite de programele software de comandă şi control care însoțesc aparatele, să îşi actualizeze programele la ultimele versiuni apărute.

https://www.labor-soft.ro/software-pentru-aplicații-electrochimice

https://www.labor-soft.ro/software-științific

E.E: Cum vă promovați serviciile after-sales?

C.A: Ne promovăm serviciile after-sales, începând prin a oferi servicii „before-sales”, adică atunci când facem oferte, prezentăm clienţilor întreaga paletă de aplicaţii posibile cu echipamentul pe care intenționează să-l achiziţioneze, astfel încât alegerea aparaturii şi a accesoriilor să acopere integral necesitățile analitice specifice clientului. Un client astfel bine sfătuit are încredere că şi după achiziţie poate beneficia de o îndrumare profesională în modalitatea de a exploata performanțele aparaturii. De asemenea, în cursul punerii în funcţiune a aparatelor li se prezintă clienţilor paleta de servicii after-sales de care pot beneficia.

În plus, trimitem periodic newslettere cu noile informații legate de aceste servicii. 

E.E: Spuneți-ne despre distribuția pieselor de schimb (dacă există) sau despre orice alte produse after-sales.

C.A: În general, aparatele electronice necesită foarte rar înlocuirea unor piese, de aceea acest gen de distribuție nu există la noi. În schimb, accesoriile, cum ar fi o întreagă gamă de electrozi şi celule electrochimice sau de etaloane pentru calibrarea spectrometrelor de emisie reprezintă un domeniu comercial important pentru firma noastră.

https://www.labor-soft.ro/accesorii-pentru-electrochimie-electrozi-celule-etc-

https://www.labor-soft.ro/materiale-de-referință

E.E: Ce impact are inovația asupra clienților dvs.?

C.A: Dat fiind faptul că o bună parte din clienții firmei noastre sunt institute de cercetare sau universități, inovația în ceea ce privește aplicarea metodelor de studiu este o abordare foarte importantă. Din această cauză şi producătorii de aparatură trebuie să facă faţă nevoii de inovare şi să ţină pasul cu facilitățile cerute de cele mai noi tehnici de investigație.

E.E: Ce industrii credeți că vor crește în 2022?

C.A: Criza combustibililor fosili va amplifică şi mai mult cercetările în domeniul bateriilor.

E.E: Ce soluții aduceți pentru aceste industrii?

C.A: Noi reprezentăm în România unul din producătorii de vârf în domeniul aparaturii electrochimice, OrigLys Electrochem, continuatorul firmei Radiometer Analytical. Aparatele şi tehnicile de cercetare a performanțelor bateriilor sunt un punct forțe în producția acestei firme şi, împreună cu ei dorim să sprijinim cât mai mult această direcţie de cercetare, urmată evident, de implementare rezultatelor şi de dezvoltarea acestei industrii.

https://www.labor-soft.ro/despre-noi/

https://www.facebook.com/search/top?q=andreescu%20labor%20%26%20soft%20s.r.l.

https://www.linkedin.com/în/andreescu-cristian-842b4438/