FURITECH – SIGURANTA PE PRIMUL LOC

Indiferent de mediul în care activăm, siguranţa este întotdeauna pe primul loc, mai ales când se lucrează cu aplicaţii industriale. Compania Furitech, înfiinţată în anul 2005, la iniţiativa unor oameni de afaceri olandezi, furnizează echipamente de ridicare şi accesorii, echipamente de sudare, tăiere şi accesorii, unelte de mână şi dispozitive pentru prelucrare, produse abrazive, unelte pneumatice şi accesorii şi altele. Furitech importă majoritatea produselor promovate de aceştia, dar şi exportă unele produse fabricate în România, pe piaţa vest-europeană.

Întâlnim necesitatea utilizării dispozitivelor şi accesoriilor de ridicare sau manipulare în diverse aplicaţii din: industrie, construcţii de nave, petrochimie, siderurgie, construcţii de maşini sau construcţii civile şi industriale etc.

În practică, se întâlnesc situaţii când o sarcină mică trebuie ridicată cu frecvenţă mare în unitatea de timp, de exemplu, cinci kg ridicate de 1.000 de ori în opt ore sau, o altă situaţie opusă, când o sarcină mare trebuie ridicată anual, de exemplu 500 tone ridicate o dată pe an. Aceste necesităţi pot fi o provocare pentru oricine, precum au fost cele pentru găsirea soluţiilor tehnice posibile la ridicarea sau manipularea piramidelor din Egipt, pentru ridicarea turnului Eiffel sau chiar pentru ridicarea şi manipularea subansamblelor unei nave de mare tonaj din zilele noastre. Diferenţa majoră din trecut şi prezent o constituie eliminarea accidentelor de muncă sau a pagubelor materiale ce pot apărea în timpul lucrului.

Printre parametrii care se iau în calcul la alegerea unui dispozitiv de ridicare se numără: masa sarcinii, dimensiuni, frecvenţa utilizării, numărul punctelor de sprijin/susţinere, unghiurile formate între ramurile dispozitivului de ridicare etc.

Pentru reducerea costurilor de producţie pe termen scurt există tendinţa accentuată de a alege variante de compromis a dispozitivelor de ridicare fără certificări şi recomandări sau chiar de alegere a variantelor improvizate ce pot rezolva problema pe moment. După aceea, în sistemul de producţie se creează obişnuinţa şi chiar convingerea că “merge şi aşa”, până când se produc accidente sau pagube materiale care au urmări negative asupra procesului de producţie şi chiar a întregului sistem.

De altfel, pentru a avea succes pe termen lung, Furitech recomandă utilizarea dispozitivelor de ridicare recunoscute la scară largă în Europa, care au zero rabat la calitate şi a căror performanţe rămân constante.

Nu în ultimul rând, fiecare dispozitiv de ridicare trebuie folosit corespunzător conform instrucţiunilor de utilizare şi va fi întreţinut corespunzător conform indicaţiilor producătorului (control vizual, control periodic, curăţat, măsurat, verificat, testat conform graficului de întreţinere).

 

 

FURITECH SRL

Str .Delfinului nr 3+5

800223 Galaţi

Tel: 0236.471.068

Fax: 0236.471.068

Mob.: 0744.764.773

E-mail: office@furitech.ro

Web: www.furitech.ro; www.rema.eu