FLUKE – MONITORIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE

Electricienilor li se cere de multe ori să efectueze un studiu energetic înainte de a adăuga o nouă sarcină electrică într-un panou sau serviciu existent. De ce? Cerințele provin de la inspectorul responsabil cu controlul instalațiilor electrice, de la inginerul electrician care a conceput proiectul sau de la clientul care adaugă o sarcină nouă. Motivul este acela de a stabili dacă există o capacitate suficientă pentru a adăuga sarcini noi.

Deşi cheltuielile cu energia sunt o parte semnificativă a costurilor totale de exploatare, multe companii nu ştiu exact unde se duc banii pentru curentul electric, deoarece tot ceea ce primesc este o factură lunară cumulată, care nu explică dacă acel consum este standard sau excedentar faţă de operaţiunile efectuate în luna respectivă. Prin înregistrarea consumului de putere la punctul de intrare principal în instalaţia electrică şi, mai apoi, la sarcini mari şi surse secundare de alimentare, instalaţiile pot afişa câtă putere este utilizată, când, de către ce consumatori şi la ce tarife orare.

Proprietarii instalaţiilor de dimensiuni mari şi medii instalează, de multe ori, contoare electrice secundare, pentru a factura clienţii pentru consumul lor specific de energie electrică. Totuşi, contoarele secundare sunt de cele mai multe ori instalate greşit, punând sub semnul întrebării acel mod de facturare. Problemele legate de instalare variază, de la traductoare de curent instalate invers, traductoare de curent pe faza greşită şi erori în configurarea contorului secundar. O practică bună este reverificarea citirii cu un dispozitiv portabil de înregistrare a energiei. Datele provenite de la dispozitiv oferă o comparaţie aproximativă între ceea ce se facturează şi consumul propriu-zis. O diferenţă semnificativă între valoarea tarifată a consumului de energie electrică şi datele provenite de la dispozitivul de înregistrare va semnaliza nevoia de a investiga configuraţia contorului secundar.

De multe ori, singura modalitate de a depana o problemă este captura şi analiza datelor pe o perioadă prelungită de timp. Pentru aceste scenarii avansate de depanare, dispozitivele de înregistrare a energiei sunt de nepreţuit-şi sunt mult mai accesibile şi mai uşor de utilizat decât un analizor mai complex de energie. Un exemplu potrivit este atunci când un întrerupător de circuit se declanşează aleatoriu. Este posibil ca evenimentele evidente, cum ar fi pornirea unui motor mare, să nu fie cauza acestui proces. De fapt, factorul care provoacă declanşarea poate fi complet aleatoriu sau poate apărea atunci când tehnicienii nu sunt prin preajmă pentru a-l observa (de exemplu, la miezul nopţii). Deoarece unui tehnician de întreţinere îi este imposibil să monitorizeze sarcina până când întrerupătorul de circuit nu s-a declanşat, conectarea unui dispozitiv de înregistrare a energiei pe partea sub tensiune a întrerupătorului de circuit, pentru a înregistra absorbţia curentului în funcţie de timp, poate fi de ajutor la depanarea declanşării.

Proiectat special pentru clienţii care ţin cont de preocupările legate de energie, dispozitivul de înregistrare a energiei electrice trifazate Fluke 1730 dispune de o simplitate nouă în descoperirea surselor de pierdere a energiei electrice, fiind util și în efectuarea de expertize energetice sau studii de sarcină.