Curtile fortificate de la Bajesti readuse la stralucirea originala

La nici 25 de kilometri de Piteşti se află satul Băjeşti. Aici a fost construit în secolul al XVII-lea un ansamblu de arhitectură civilă şi religioasă care includea, pe lângă biserica Adormirea Maicii Domnului, casele boiereşti cu pivniţe, curţi şi gârlici. Incinta era delimitată de ziduri de cărămidă şi piatră de râu, întărite cu turnuri de colţ. Întregul complex a fost construit de boierul Mareş Băjescu, Ban al Craiovei şi una dintre figurile proeminente ale Ţării Româneşti din acea perioadă. Datarea monumetului este controversată, însă majoritatea surselor o plasează între anii 1648-1662, în timpul domniei lui Antonie Vodă din Popeşti.

După trei secole, întregul ansamblu se afla într-o stare avansată de degradare. Din 2008 şi până în 2012 s-a realizat restaurarea şi consolidarea ruinelor curţilor fortificate ale complexului, mai precis zidul de incintă al bisericii şi ale curţii boiereşti, cu cele două turnuri – cel pătrat de pe latura sud-estică şi cel rotund de la nord-est.

Conform şefului de şantier, restaurator Sorin Pîrvulescu, „zidurile au fost executate din bolovani de râu în casete de cărămidă, specifice edificiilor din sec. XVII-XVIII. Zidăria este foarte îngrijit lucrată: bolovan de râu încadrat pe patru laturi de câte o cărămidă aşezată pe muchie, iar casetele dispuse în şiruri orizontale sunt separate între ele prin rânduri de una sau două cărămizi. Mortarul folosit la fundaţii este de foarte bună calitate, fapt care a constribuit la menţinerea zidurilor sub formă de ruină, deşi acestea au fost supuse intemperiilor şi degradărilor accidentale”.

În cazul restaurării, a fost necesară folosirea de materiele compatibile cu cele originale, pe bază de var, care să poată fi texturate diferit, pentru a face diferenţa dintre original şi adaos şi să aibă un grad de hidraulicitate ridicat pentru o rezistenţă sporită la umiditate, la ciclurile îngheţ-dezgheţ şi nu în ultimul rând să fie uşor de pus în operă.

S-au folosit: varul hidraulic natural Fenix NHL5, mortarul gata preparat T30V şi sistemul anti-igrasie TLAST -100, alături de masele de şpaclu TA01 şi TA02.

Fenix NHL5 este un var hidraulic natural cu conţinut redus de săruri hidrosolubile adecvat pentru prepararea mortarelor de zidărie sau de tencuială cu permeabilitate mare la vapori şi rezistenţă la sulfaţi. Culoarea specifică a produsului permite intervenţia pe clădirile istorice reducând impactul cromatic între materialul nou şi cel existent. Este astfel posibilă reproducerea efectelor cromatice şi estetice prin utilizarea agregatelor locale, a pigmenţilor sau a pământurilor colorate. Fenix NHL5 este folosit şi în componenţa mortarului Nuraghe Speciale, utilizat în prezent la restaurarea Pieţei San Pietro din Vatican.

Mortarul T30V este caracterizat prin rezistenţa mecanică ridicată, conţinutul redus de săruri hidrosolubile şi retragere controlată. Este recomandat în special la intervenţiile de restaurare şi însănătoşire.

TLAST-100 reprezintă un ciclu dezumidificant macroporos recomandat la însănătoşirea oricărui tip de zidărie, nouă sau veche, cu probleme de umezeală şi săruri minerale. Produsele seriei TLAST prezintă calităţi deosebite de absorţie capilară a apei şi nu au reacţii chimice în contactul cu sărurile. Sistemul TLAST-100 este format dintr-un amorsaj mineral special, o tencuială macroporoasă, o tencuială fină specială, un finisaj mineral şi o soluţie împotriva sărurilor.