Patronatul Societăţilor din Construcţii este o organizaţie patronală non-profit care are principalul rol de a susţine intersele actorilor economici din domeniul construcţiilor ca partener oficial al Guvernului şi Sindicatelor, în comisiile tripărtite de dialog social precum şi în relaţia cu alte organisme şi organizatii: ambasade, camere de comerţ, instituţii publice. În plan economic, PSC acţionează ca o platformă de interconectare între toate subdomeniile care au incidenţa în activitatea de construcţii, reunind în rândurile sale arhitecţi, proiectanţi, producători, firme de execuţie, antreprenori, etc.

 

În actualul mandat, Preşedinte al Patronatului este domnul Cristian Romeo Erbaşu, Prim vicepreşedinţi sunt Domnul Răzvan Niculescu Aron şi Domnul Liviu Simion, iar Director General este Domnul Tiberiu Andrioaiei.

PSC derulează în prezent trei direcţii fundamentale de dezvoltare. Cea dintai urmăreşte restructurarea reţelei naţionale de filiale regionale. Principalul scop urmărit este de a maximiza potenţialul acestora, susţinându-le să devină un organism de sprijin pentru membrii din regiune şi în acelaşi timp un partener competent de dialog pentru autorităţi. Acţiunile concrete derulate de către filiale în cadrul actualului program se referă la identificarea şi promovarea pe canalele proprii a proiectelor de investiţii care pot ajuta la dezvoltarea comunităţilor locale şi organizarea cu regularitate a unor conferinţe locale prin care să se poata exprima în mod eficient toţi reprezentanţii organizaţiei asupra problematicii breslei dar şi pentru a întreţine şi dezvolta un spirit civic şi asociativ, atât de necesare în această perioadă.

A doua direcţie vizată este cea internaţională, ce are scopul de a încuraja firmele româneşti să lucreze pe pieţe internaţionale şi de a atrage investiţii străine. PSC a identificat mari oportunităţi de operare pe pieţe internaţionale şi susţine toate categoriile de operatori economici din domeniul construcţiilor să îşi încerce şansa de a participa la proiecte din afara graniţelor tării şi să contracteze lucrări care să aducă marje mai mari de profit, o dezvoltare şi consolidare a portofoliilor de lucrări, o creştere a performanţei firmelor proprii şi a resurslor umane în care investesc, prin atragerea investiţiilor străine în sistem de parteneriat.

Colaborarea cu autorităţile şi asociaţiile similare reprezintă a treia direcţie, ce are drept scop participarea în mod competent la elaborarea reglementărilor cu efect în piaţa construcţiilor, dar şi la nivel social general.