TOP 5 MOTIVE PENTRU CARE PRODUCĂTORII AU NEVOIE SĂ-ȘI ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ MANAGEMENTUL DATELOR

Producătorii de astăzi se confruntă cu o serie de provocări legate de gestionarea eficientă a datelor privind proiectarea și fabricarea produselor, nu doar în cadrul departamentelor de proiectare și producție, ci în întreaga întreprindere. Modul în care o organizație își gestionează datele de produs și procesul de fabricație – dar și cum valorifică aceste date pentru a sprijini funcționalități conexe – are o influență directă asupra capacității producătorului de a crește, precum și de a-și menține și extinde avantajul competitiv.

Pe o piață din ce în ce mai competitivă la nivel global, producătorii nu trebuie doar să administreze cu succes datele despre proiectare și producție – proces cunoscut, de regulă, drept managementul datelor de produs (PDM – Product Data Management), ci să gestioneze în mod eficient inclusiv distribuția acestora către departamentele conexe pentru a-și îmbunătăți performanța – proces cunoscut sub numele de managementul datelor distribuite (DDM – Distributed Data Management).

Articolul de față examinează cele mai importante cinci motive pentru care organizațiile producătoare ar trebui să-și îmbunătățească managementul datelor și modalitățile prin care soluțiile SOLIDWORKS le pot ajuta să atingă acest scop, dar și obiectivele de afaceri.

Managementul eficient al datelor este esențial pentru sprijinirea creșterii și menținerea avantajului competitiv

Pe măsură ce organizațiile de dezvoltare și producție depind din ce în ce mai mult de tehnologiile digitale asistate de computer pentru a proiecta și fabrica produse, datele pe care se bazează aceste procese au devenit esența acestor companii. Așa cum fluxul de sânge este un indice al stării generale de sănătate și al performanței fizice la ființele umane, la fel și fluxul de date – utilizat ca un beneficiu și administrat în mod profesionist, indică capacitatea unei companii de a crește, concura și prospera în economia globală actuală.

Producătorii vor crește competitivitatea și vor beneficia de pe urma unui management îmbunătățit al datelor din mai multe motive. În primul rând, și cel mai important, productivitatea va crește datorită automatizării și a eficienței organizaționale. Și totuși, beneficiile unui management îmbunătățit al datelor nu se limitează doar la capacitatea de a crește productivitatea, ci includ și abilitatea de a îmbunătăți calitatea produselor, de a facilita colaborarea eficientă, de a spori agilitatea și flexibilitatea întreprinderii și a aspira către o nouă inovație.

Acest articol va explora motivele pentru care o mai bună gestionare a datelor oferă beneficii companiilor producătoare de astăzi, examinând primele cinci motive pentru care producătorii ar trebui să-și îmbunătățească funcția de management al datelor și modalitățile prin care soluțiile SOLIDWORKS pot ajuta o companie să se bucure de avantajele PDM. Acest articol va aborda, în special, modalitatea prin care managementul îmbunătățit al datelor afectează pozitiv operațiunile departamentelor de dezvoltare și producție, precum și modul în care gestionarea eficientă a datelor poate aduce beneficii oricărui alt departament al întreprinderii, îndeosebi prin integrarea managementului datelor de produs cu sistemele de planificare a resurselor (ERP).

TOP 5 motive pentru care producătorii își îmbunătățesc managementul datelor

  • Creșterea productivității
  • Îmbunătățirea calității produsului
  • Facilitarea colaborării
  • Agilitate și flexibilitate sporite
  • Stimularea inovației

Toate acestea provin din capacitatea unei organizații producătoare de a gestiona, securiza, găsi și utiliza datele de produs în mod eficient și efectiv, și nu doar în cadrul departamentelor de dezvoltare și producție, ci în întreaga întreprindere.

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII

Prin îmbunătățirea managementului datelor, întreprinderile vor fi capabile să-și sporească productivitatea implementând următoarele:

Automatizarea sarcinilor manuale și repetitive

În orice întreprindere, multitudinea de sarcini manuale și repetitive pune piedici în calea productivității – de exemplu, realizarea manuală a devizelor de materiale sau a listelor de revizuire a desenelor. Instrumentele PDM vă pot ajuta să identificați toate aceste sarcini manuale și repetitive în fluxul de lucru, ce pot fi automatizate și a căror durată de realizare poate fi accelerată sau pot fi pur și simplu eliminate, sporind astfel productivitatea și stabilind un proces mai sigur și mai precis.

Limitarea întârzierilor și a costurilor depășite

Depășirea termenelor-limită și a bugetului sunt semne clare că fluxurile dvs. de dezvoltare și fabricație au ieșit din ritm și pot beneficia de automatizarea pe care o oferă sistemul PDM. Instrumentele PDM ajută producătorii să instituie fluxuri de lucru automatizate ce pot soluționa probleme și etape costisitoare și consumatoare de timp, transformând astfel întârzierile și depășirile de buget din situații obișnuite în unele izolate.

Integrarea PDM cu sistemele ERP

Mulți producători se bazează pe PDM pentru a gestiona datele referitoare la dezvoltarea și fabricarea produselor și pe un sistem ERP pentru a administra toate celelalte date ale afacerii. Prin integrarea sistemelor PDM și ERP, astfel încât să funcționeze ca un sistem unic, producătorii pot beneficia de creșteri suplimentare de productivitate.

Eliminarea proceselor redundante și nerentabile

Fiecare producător are procese vechi care au fost cândva utile și esențiale pentru dezvoltarea și fabricarea produselor sale, dar care acum nu mai servesc niciunui scop practic. Pentru că astăzi producătorii se bazează din ce în ce mai mult pe tehnologiile digitale asistate de computer pentru a proiecta și fabrica produse, un sistem PDM vă poate ajuta să examinați procesele și fluxurile de lucru existente, apoi să eliminați, să înlocuiți sau să automatizați procesele învechite utilizând PDM pentru a vă revigora fluxurile de lucru.

Mod de lucru inteligent, nu cantitativ

A obține mai mult din resursele existente pentru a crește productivitatea nu înseamnă neapărat ca producătorii să forțeze personalul să lucreze mai mult și din greu. Un sistem PDM integrat va permite personalului să realizeze mai multe în aceeași perioadă de timp, dar nu lucrând mai mult, ci lucrând mai inteligent datorită automatizării și structurii impuse de PDM.

Scurtarea duratei de timp până la lansarea pe piață

Ca parte a dezvoltării, producției și introducerii pe piață a tuturor produselor noi, producătorii pierd o cantitate substanțială de timp din cauza confuziei, întrebărilor și comunicărilor greșite care implică date. Cu un sistem PDM care acceptă fluxuri de lucru formalizate și automatizate, producătorii pot tria situațiile în care se pierde timp și reduce consistent durata până la lansarea produsului pe piață.

Realizarea unei automatizări suplimentare via API

Un sistem PDM vă poate ajuta organizația să automatizeze multe procese. Alegerea unui sistem PDM integrat cu o interfață deschisă API are potențialul de automatiza procese suplimentare, în special pe cele unice sau customizate pentru produsele și tehnicile dvs. de fabricație.

ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII PRODUSULUI

Prin îmbunătățirea managementului datelor, organizațiile producătoare vor putea susține în mod sistematic niveluri ridicate de calitate, procedând în felul următor:

Eliminarea erorilor de revizuire

Calitatea inferioară a produsului cauzată de metodele învechite de revizuire era destul de frecventă atunci când managementul datelor se făcea prin umplerea de dulapuri și sertare întregi de desene realizate pe hârtie. Cu un control strict al revizuirilor în sistemul PDM, puteți elimina complet erorile de proiectare și problemele produsului asociate utilizării unei metode eronate de revizuire a designului.

Stimularea reutilizării proiectului

De ce să proiectați o nouă componentă când există deja un design foarte bun și testat al piesei respective, îngropat undeva în maldărul de date de produs? Desigur, dacă nu puteți găsi acel proiect, nu îl puteți refolosi. Instrumentele de management al datelor cu funcții de căutare vă pot ajuta organizația să stimuleze reutilizarea proiectelor existente și deja testate. Pe măsură ce reutilizarea designului crește, calitatea produsului se îmbunătățește.

Reducerea deșeurilor și reprelucrărilor

Erorile de proiectare – indiferent dacă sunt legate de utilizarea unei metode învechite de revizuire sau a unui design nou, netestat – au repercursiuni asupra volumului de deșeuri și reprelucrări costisitoare. De fiecare dată când un producător are nevoie să refacă sau să adapteze o componentă sau un produs, crește probabilitatea ca reprelucrarea să aibă un impact negativ asupra calității. Un sistem PDM poate ajuta producătorul să elimine erorile de revizuire, să stimuleze reutilizarea proiectului, să reducă volumul de deșeuri și reprelucrări, toate aceste lucruri contribuind la îmbunătățirea calității produsului.

Îmbunătățire gestionării comenzilor de modificări de inginerie

Atunci când este necesară o modificare de inginerie, după ce un proiect a fost deja dat în producție, producătorii emit ceea ce se numește o comandă de modificare de inginerie – ECO (Engineering Change Order). Modul în care organizația dvs. implementează aceste ECO-uri, dar și volumul acestora, are o influență directă asupra calității produsului în general. Cu un sistem PDM integrat, producătorii nu doar că pot executa mai eficient ECO-urile, dar se pot, de asemenea, asigura că gestionarea acestora are drept rezultat îmbunătățirea calității.

FACILITAREA COLABORĂRII

Prin îmbunătățirea managementului datelor, organizațiile producătoare vor fi capabile să susțină colaborări mai eficiente, efectuând următoarele:

Conectarea locațiilor dispersate la nivel global

Pe măsură ce producătorii se extind la nivel global, necesitatea conectării grupurilor de dezvoltare, inginerie și producție – precum și a celorlalte funcționalități ale organizației – devine esențială pentru creșterea eficienței și maximizarea utilizării resurselor din întreaga lume. Un sistem PDM cu server replicat este vital pentru conectarea locațiilor de producție dispersate la nivel global și facilitarea colaborării dintre acestea.

Integrarea comunicărilor între discipline și departamente inginerești

Pentru că din ce în ce mai multe produse includ ansambluri și componente mecanice, electronice și electromecanice, nevoia de a stimula și susține colaborarea dintre diferitele discipline și departamente inginerești este în creștere. Un sistem PDM integrat poate găzdui colaborarea interdisciplinară, deoarece creează un registru comun ce cuprinde informațiile de proiectare și inginerie necesare înainte ca acest tip de colaborare să înceapă.

Conectarea dezvoltării cu producția

Ori de câte ori departamentele de dezvoltare și producție sunt conectate într-un sistem PDM comun, fiecare dintre acestea poate colabora mai liber și mai eficient. Proiectanții și inginerii pot colabora mai eficient cu specialiștii în producție pentru a obține cea mai bună metodă de fabricație, iar personalul din fabrică poate vedea și contribui la ceea ce urmează în procesul de dezvoltare a produsului.

Încurajarea colaborării cu alte departamente din întreprindere

Un sistem PDM integrat permite, de asemenea, producătorilor să accelereze și să susțină alte aplicații esențiale ce pot valorifica datele de proiectare a produselor, stimulând colaborarea în întreaga întreprindere. Informațiile despre dezvoltarea produselor, precum devizele de materiale (BOM), calendarele de dezvoltare și procesele de fabricație anticipate pot fi apoi utilizate pentru a pregăti și demara alte funcționalități importante, inclusiv planificarea producției, estimarea și cotarea, achiziționarea, vânzările, marketingul și alte activități de lansare de produs, simplificând astfel și mai mult operațiunile de bază ale unui producător.

AGILITATE ȘI FLEXIBILITATE SPORITE

Prin îmbunătățirea managementului datelor, companiile vor putea beneficia de o agilitate și flexibilitate organizațională sporite, procedând în felul următor:

Scurtarea termenelor în fabricarea produselor proiectate la comandă

Scurtarea termenelor de dezvoltare și livrare este un factor esențial pentru a avea succes în fabricarea de produse proiectate la comandă. Fluxurile de lucru automatizate susținute de un sistem PDM integrat pot scurta dramatic atât propunerea, cât și dezvoltarea produselor, oferind producătorilor agilitatea și flexibilitatea necesare pentru a concura cu succes pe o piață globală competitivă.

Încorporarea dezvoltării de produs concomitent cu planificarea producției

Cu agilitatea și flexibilitatea oferite de un sistem PDM integrat, planificarea producției poate începe concomitent cu etapele finale ale dezvoltării produsului. Deoarece personalul care se ocupă de dezvoltare și cel de la producție pot colabora mai eficient în ultimele etape de dezvoltare înainte de lansarea unui produs în producție, aceștia vor avea nevoie de mai puțin timp pentru a planifica producția și vor avea flexibilitatea de a colabora și de a face modificări în timpul acestui proces.

Dezvoltarea simultană de produse și documentație

În loc să aștepte până când un produs este fabricat pentru a dezvolta conținut pentru manuale de utilizare, manuale de service, liste de piese și alte forme de documentație a produsului, producătorii pot utiliza un sistem PDM pentru a stabili un flux de lucru simultan prin care produsele și documentația însoțitoare să fie dezvoltate în același timp, cu modificările de design reflectate în actualizarea automată a datelor de proiectare, care sunt utilizate în ambele scopuri.

STIMULAREA INOVAȚIEI

Prin îmbunătățirea managementului datelor, organizațiile producătoare vor fi capabile să stimuleze inovația din interior, realizând următoarele:

Luarea în considerare a ideilor din întreaga întreprindere

Inovația poate proveni din multe locuri, iar unele dintre cele mai bune idei pot apărea din cele mai neașteptate surse. Inovația nu vine din a te complace – a face lucrurile așa cum au fost făcute întotdeauna. Cu un sistem PDM integrat, producătorii pot aduna informații și perspective valoroase din întreaga întreprindere, inclusiv de la cei care lucrează în mod obișnuit cu clienții și folosesc frecvent produsele companiei dvs., contribuind la inspirarea unei inovații și mai mari pe tot parcursul dezvoltării produsului.

Înlesnirea unei colaborări mai extinse și mai rapide

Prin productivitatea, flexibilitatea și agilitatea oferite de un sistem PDM, producătorii pot facilita mai rapid o colaborare extinsă și înlesni operațiuni mai agile pentru a inova noi produse, pot urmări noi piețe de atins sau toate aceste lucruri la un loc. Pentru a lansa cu succes un produs inovator, sau o caracteristică de produs inovatoare, e nevoie mai întâi de introducerea acestuia pe piață, iar instrumentele PDM vă pot ajuta să acționați mai rapid și mai ferm decât concurenții dvs.

Mai multă susținere

Abordări inovatoare ale dezvoltării și fabricării produselor – Un sistem PDM poate ajuta, de asemenea, producătorii să susțină abordări mai inovatoare în dezvoltarea produselor, dar și să încerce cele mai noi tehnici de fabricație. Dezvoltarea simultană a produsului – prin care toate funcționalitățile conexe sunt finalizate concomitent cu dezvoltarea unui produs – și utilizarea tehnicilor de printare 3D sunt exemple de abordări inovatoare în dezvoltarea și fabricarea produselor, care sunt susținute de PDM.

PROFITAȚI DE AVANTAJELE MANAGEMENTULUI DE DATE ÎMBUNĂTĂȚIT CU SOLUȚIILE SOLDIWORKS

În calitate de furnizor principal de soluții de proiectare, inginerie și dezvoltare de produs ușor de utilizat, SOLIDWORKS a lansat primul portofoliu de soluții de gestionare a datelor de produs din industrie, care să se ridice la standardele și chiar să depășească capacitățile sistemelor PLM costisitoare, la un pret mai mic. Acest set unic de soluții permite producătorilor să profite de PDM, un management avansat al datelor și aplicații puternice de căutare, fie individual, fie în combinație cu un sistem de gestionare a datelor distribuite (DDM).

Product Data Management—SOLIDWORKS PDM

Soluțiile SOLIDWORKS PDM pentru gestionarea datelor de produs sunt complet integrate cu software-ul de proiectare SOLIDWORKS, devenit din ce în ce mai popular, permițând producătorilor să protejeze, să stocheze și să organizeze datele de proiectare a produselor pentru o eficiență maximă. Aceste soluții permit, de asemenea, echipelor de dezvoltare să colaboreze mai eficient. Sunt disponibile două soluții diferite – SOLIDWORKS PDM Standard și SOLIDWORKS PDM Professional – în funcție de dimensiunea și nevoile PDM ale întreprinderii producătoare.

SOLIDWORKS PDM Standard

Inclus ca parte a SOLIDWORKS Professional și SOLIDWORKS Premium, SOLIDWORKS PDM Standard este o soluție ideală pentru medii de lucru mai mici, care sunt se află într-o singură locație geografică. Aplicația îi ajută pe proiectanți și ingineri să organizeze și să gestioneze cu ușurință și eficiență datele de proiectare și inginerie ale produselor și poate fi upgradat cu ușurință dacă, și când, se schimbă nevoile unei organizații.

SOLIDWORKS PDM Professional

SOLIDWORKS PDM Professional este o soluție completă de gestionare a datelor de produs destinată organizațiilor mari și mici. SOLIDWORKS PDM Professional ajută echipele de dezvoltare să găsească și să refacă mai ușor fișiere, piese și desene, să partajeze informații de proiectare, să automatizeze fluxurile de lucru și să se asigure că producția se află întotdeauna în versiunea corectă.

Soluția facilitează următoarele sarcini:

  • Stocarea în siguranță și indexarea datelor de proiectare pentru recuperare rapidă.
  • Eliminarea preocupărilor legate de controlul versiunii și pierderea datelor.
  • Distribuirea și colaborarea pe proiecte cu persoane din interiorul și din afara organizației, în mai multe locații.
  • Crearea unui flux electronic de lucru pentru a formaliza, gestiona și optimiza procesele de dezvoltare, aprobare a documentelor și modificărilor de inginerie.

Advanced Data Management—SOLIDWORKS Manage

SOLIDWORKS Manage este un sistem avansat de gestionare a datelor care extinde capabilitățile de gestionare globală a fișierelor și a integrărilor de aplicații activate de platforma SOLIDWORKS PDM. Combinând ușurința de utilizare și interfața familiară Windows® Explorer a SOLIDWORKS PDM, SOLIDWORKS Manage adaugă capabilități avansate ce permit echipelor din întreaga întreprindere de producție să gestioneze calendarul și resursele proiectului, să eficientizeze procese de afaceri complexe, să automatizeze gestionarea înregistrărilor și să agrege, să comunice și să prezinte informații legate de PDM în formate adaptate consumului unui public variat.

Geometrie și căutarea metadelor—EXALEAD® OnePart

EXALEAD OnePart îi ajută pe proiectanți și ingineri să decidă între crearea unui design nou sau refolosirea unui design deja existent în doar un minut. EXALEAD OnePart este o aplicație de business de descoperire care accelerează reutilizarea pieselor, proiectelor, specificațiilor, standardelor, rezultatelor testelor și datelor conexe în activități de inginerie, producție și achiziții. Utilizând semantica web, analizele și marile tehnologii de gestionare a datelor ale EXALEAD CloudView™, OnePart localizează informații din mai multe surse și le pune la dispoziție instantaneu.

Pentru mai multe informaţii şi o cotaţie de preţ pentru SOLIDWORKS PDM contactaţi VEGRA INFO, reseller autorizat al soluţiilor SOLIDWORKS în România.

SOLIDWORKS este un pachet software CAD/CAE, produs de Dassault Systèmes, companie 3DEXPERIENCE, subsidiară a Dassault Group, cu sediul central în Vélizy-Villacoublay, Franța. SOLIDWORKS este preferat de mai mult de 1,5 milioane de utilizatori de toate dimensiunile, în toate industriile, în mai mult de 140 de țări și de peste 24.000 de instituţii de învăţământ din întreaga lume.