SOLUȚII ENERGETICE FIABILIE – STAȚIILE MOBILE DE ÎNCĂRCARE BATERII DE TRACȚIUNE

În prezent, energia regenerabilă și în special cea electrică par a fi una din sursele ecologice pentru motoarele propulsoare, dar și pentru acționarea utilajelor folosite în manipularea și transportul încărcăturilor.

Este bine cunoscut și dezbătut astăzi faptul că motoarele cu combustie internă generează emisii care sunt un factor extrem de dăunător pentru mediu și sănătate.

Companiile care dețin flote importante de stivuitoare electrice caută continuu modalități de eficientizare și disponibilitate a echipamentelor, pentru a menține un nivel ridicat de productivitate. Pentru acestea, stațiile mobile de încărcare a bateriilor de tracțiune pentru stivuitoarele electrice pot reprezenta o soluție optimă și rentabilă, adaptată conform cerințelor fiecărei aplicații.

Ce sunt stațiile mobile de încărcare ELMAS

Acestea sunt concepute și dezvoltate de compania ELMAS, având la bază tehnologia Hoppecke. Aceste stații mobile sunt fabricate în România și au la baza principiul containerelor cu structură metalică și pereți din panouri sandwich de tip PIR, fiind ușor de transport dintr-o locație în alta. Acestea sunt proiectate să funcționeze în mediul exterior, iar pentru punerea lor în funcțiune trebuie asigurate și conectate utilitățile necesare: alimentarea electrică (400 V), conducta de apă curentă și centura de împământare.

Fiecare stație mobilă ELMAS de încărcare a bateriilor pentru stivuitoare este compartimentată în două zone distincte:

  1. zona echipamentelor care este destinată exclusiv tehnicienilor autorizați;
  2. zona de încărcare a bateriilor care este destinată utilizatorilor finali.

Un cumul de beneficii în exploatare

În urma implementării unei astfel de soluții energetice, aveți acces la o serie de avantaje relevante:

  • costuri reduse de fabricație în comparație cu o stație fixă (convențională) construită în interiorul clădirilor;
  • economie de spațiu productiv datorită amplasării în mediul exterior;
  • automatizarea procesului de încărcare și monitorizarea permanentă a tuturor parametrilor de funcționare;
  • fiabilitate și eficiență ridicată în exploatare;
  • protejarea mediului înconjurător;
  • costuri reduse de servisare datorită monitorizării de la distanță și a mentenanței preventive;
  • sisteme de comunicare Bluetooth cu dispozitivele amplasate pe baterii;
  • senzori de temperatură, fum, hidrogen sulfurat, presiune și umiditate.

Prin intermediul unei aplicații web s-a creat un acces facil pentru producătorul stației de încărcare, dar și pentru utilizatorii finali. Din această aplicație personalizată pot fi accesate mai multe informații: selectarea seriei (codului) bateriei și vizualizarea evoluției încărcării în timp, nivelul de electrolit pe o perioadă determinată, eventualele uzuri premature sau chiar solicitarea unor intervenții urgente (de ex. pentru regenerarea bateriei).

Stațiile mobile de încărcare baterii de tracțiune produse la ELMAS Brașov sunt oferite clienților spre închiriere și elimină dificultățile obținerii autorizațiilor de construcție necesare în cazul unei amplasament convențional.