UKONN-X – SEAMLESS ELECTRICAL INSTALLATION

uKonn-X de la Murrelektronik susține în mod continuu, cursiv, digital și vizual, prin comunicare bidirecțională, pe parcursul procesului de creare a produsului

Există potențial semnificativ de creștere a eficienței în ceea ce privește proiectarea și instalarea tehnologiilor electrice de automatizare. Murrelektronik valorifică acest potențial, iar prin abordarea sa Seamless, aduce întregul proces de creare a produselor la un nou nivel. uKonn-X este primul sistem continuu („seamless”), susținut digital și vizual, cu comunicare bidirecțională între proiectare, dezvoltare, montaj și punere în funcțiune. Acesta previne erorile de instalare și în același timp valorifică potențialul impresionat de economisire. „Noua noastră soluție digitală poate oferi economie de timp de până la 70 la sută, numai în timpul instalării și punerii în funcțiune. Totodată, sistemul nostru scurtează și căutarea erorilor. În acest context vorbim despre „Seamless Installation”, spune Andreas Chromy, Managing Director Cluster CEE de la Murrelektronik. 

uKonn-X este un sistem care, în calitate de soluție digitală, se adresează tuturor interfețelor cu produse din cadrul tehnologiei de automatizare electrică. În acest sens, obiectivul este conectarea perfectă a tuturor părților implicate – atât din punct de vedere uman, cât și al produsului – pe parcursul întregului proces de creare a produsului. Baza sistemului este reprezentată de digitalizarea componentelor fizice și a proceselor de comunicare anterioare.

Într-o primă etapă, uKonn-X funcționează după cum urmează: inginerul responsabil cu punerea în funcțiune sau instalatorul unui utilaj citește, cu ajutorul unui scanner mobil, un cod lizibil în mod automat, imprimat pe conectorii Murrelektronik. Soluția digitală afișează pe un ecran tactil, pe schema electrică scanată, precum și pe modelul 3D al utilajului, care dintre componente trebuie conectate între ele: pe modulele fieldbus corespunzătoare ale utilajului, LED-urile aprinse indică portul alocat.

uKonn-X afișează pe un ecran tactil, pe schema electrică digitalizată, care dintre componente conectează conectorii scanați între ei – pe modulele fieldbus corespunzătoare ale utilajului, diode luminoase indică portul alocat. Imagine: Murrelektronik GmbH

După ce o etapă de instalare este executată, instalatorul confirmă pe ecran conexiunea corectă și astfel declanșează simultan documentația automată. Pe scurt, acest proces presupune: luarea componentei sau a conectorului, scanarea acestuia, identificarea locului de conectare grație diodei iluminate, fixarea sau conectarea, confirmarea și declanșarea documentației. În cazul în care sunt necesare modificări la instalație, instalatorul sau inginerul responsabil cu punerea în funcțiune le poate comunica digital, în mod confortabil, prin intermediul funcției integrate. Astfel, dezvoltarea este susținută începând de la instalare, designul utilajului este îmbunătățit și în același timp este asigurată documentația exactă. Așadar, etapele întregului proces de creare a produsului sunt legate între ele în mod continuu și fără întreruperi – Seamless Electrical Installation.

uKonn-X interpretează schemele electrice și creează Bill of Material (BOM). Murrelektronik realizează conectori individual și îi prevede cu un marcaj lizibil în mod automat. Mai mult decât atât, la cerere, în acord cu clientul, Murrelektronik furnizează conectorii sortați în funcție de poziționarea lor în cadrul utilajului.

Odată ce instalatorul a legat conectorul în mod corespunzător, confirmă conexiunea corectă pe ecran cu ajutorul uKonn-X și declanșează astfel simultan documentația automată – în cazul în care sunt necesare modificări la instalație, instalatorul sau inginerul responsabil cu punerea în funcțiune le poate comunica digital, în mod confortabil, prin intermediul funcției integrate. Imagine: Murrelektronik GmbH

Astfel, Murrelektronik rezolvă, dintr-o lovitură, mai multe probleme în ceea ce privește instalarea electrică a utilajelor, fiindcă această activitate necesită mult timp, este în continuare complexă, anevoioasă și predispusă la erori: chiar și în prezent, planurile electrice, care cuprind adesea câteva sute de pagini, trebuie citite, înțelese și transpuse corect într-un sistem de cablare. Senzorii, actuatoarele, switch-urile, sursele de alimentare și multe altele trebuie să fie conectate între ele. Prin urmare, nu se întâmplă rar ca identificarea și remedierea erorilor să dureze mai mult decât instalarea și documentația propriu-zise. uKonn-X scurtează acest timp, ceea ce se traduce în bani, fiindcă se reduc perioadele necesare montajului și punerii în funcțiune, iar instalația poate intra în exploatare mai repede. În plus, uKonn-X simplifică procesul într-o asemenea măsură încât contracarează deficitul în creștere de specialiști calificați.

Andreas Chromy: „Murrelektronik este un specialist consacrat în tehnica de instalare electrică în mod descentralizat și continuu. Acum, am transferat-o în lumea digitală și mai mult decât atât, am proiectat-o în mod intuitiv pentru utilizator, cu ajutorul sprijinului vizual, pentru a asigura un nou nivel de calitate. Pe scurt: cu uKonn-X, Murrelektronik a făcut ca instalarea electrică să fie pur și simplu seamless.”

https://www.murrelektronik.ro/