TEHNICA DE SISTEM CONDUCE LA MAI MULTĂ EFICIENȚĂ. NOI SOLUȚII PENTRU CONSTRUCȚIA DE UTILAJE ȘI INSTALAȚII

Avem nevoie de schimbări pentru a face față presiunii competiției și a majorării prețurilor. În cazul instalării electrice a utilajelor și instalațiilor există soluții ce redefinesc transferul de energie, semnale și date și astfel reduc și elimină presiunea majorării prețurilor.

Tuturor ne sunt cunoscute problemele de amplasare în tabloul electric, conceptele de producție și de utilaje care s-au extins de-a lungul anilor, care nu susțin o producție rentabilă și efortul crescând de cablare și punere în funcțiune din cauza componentelor disparate, care nu sunt conectate una la cealaltă. De aceea, construcția de utilaje și instalații are nevoie de noi soluții. În loc de soluții disparate, acum sunt cerute sisteme de automatizare complete.

Rentabilitate folosind un sistem

Proiectul de studiu DESINA al Universității Tehnice München a căutat să analizeze în mod sistematic concepte de instalare descentralizate și clasice și potențialul de economisire rezultat. Rezultatele sunt grăitoare: prin intermediul conceptului de automatizare descentralizat și prin introducerea tehnicii de instalarea sistematice se pot reduce costurile cu până la 30 %.

Potențialul trebuie doar valorificat! Ca specialist în tehnica automatizării, Murrelektronik se preocupă de acest subiect în fiecare zi și asigură o economisire substanțială a costurilor prin intermediul soluțiilor sale de instalare. Sistemele de automatizare se impun prin structura compactă și posibilitățile optime de diagnosticare, ce scurtează intervalul de timp între construcție și punere în funcțiune – astfel pot fi atinse sinergiile și scăderea numărului de procese în toate ariile.

Tehnica de instalare a utilajelor și instalațiilor poate fi optimizată în orice poziție a lanțurilor valorice. E important să mergem pe calea cea bună deja de la începutul conceperii utilajelor, cum ar fi de exemplu în construcție. În acest punct trebuie luată o decizie referitoare la modul în care se definește parcursul energiei, datelor și semnalelor, deoarece deja 70 % din costurile privind utilajele sunt determinate în faza de construcție.

Construcție

În faza de construcție se definește conceptul de instalare. Acest lucru pavează calea pentru procesele următoare. În acest punct este generată o parte semnificativă a rentabilității utilajelor și instalațiilor.

Punere în funcțiune

Descentralizarea sistemelor IO face posibilă continuu punerea parțială în funcțiune. Astfel este redus intervalul de timp pentru punerea în funcțiune. Sistemul modular de diagnoză reduce efortul necesar pentru depanare.

Instalare

Instalarea descentralizată, rațională și fără erori reprezintă esența tehnicii de instalare. Datorită conexiunilor cu ștecher standardizate se poate economisi foarte mult timp. Astfel se reduce și rata de apariție a erorilor. Conectat – cum altfel?!

Producție

Datorită tehnicii descentralizate de instalare este necesar mai puțin spațiu, ceea ce conduce la eliberarea suprafeței valoroase de producție. În urma informațiilor de diagnoză precise, disponibilitatea utilajului atinge noi dimensiuni și niveluri. Posibilitatea folosirii conexiunilor IIOT deschid noi căi pentru creșterea productivității.

Fie că e vorba de concepte sau idei de modernizare, Murrelektronik produce utilaje și instalații orientându-se către viitor. Fiind o firmă entuziasmată de domeniul tehnic, identificăm posibilități de reducere a costurilor în cadrul tehnicii de instalare și dezvoltăm soluții de sistem personalizate. Murrelektronik crede cu tărie într-un lucru: tehnica de sistem conduce la mai multă eficiență.