SMART GRID. SMART METERING. SMART ADMIN – SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AUTOMAT AL UTILITATILOR

FUTURE ENGINEERING este una dintre cele mai inovatoare companii prezentă pe piaţa de SISTEME INTEGRATE, care promovează permanent soluţii „engineered” şi tehnologii emergente, ce aduc valoare produselor oferite clienţilor săi. Societatea are ca scop principal promovarea şi implementarea unui concept aflat în plină dezvoltare pe plan mondial şi anume furnizarea de soluţii integrate destinate atât segmentului “consumer”, cât şi celui “profesional.

Pornind de la soluțiile pe care societatea le furnizează în mod constant și care acoperă întregul spectru de specialităţi necesare instalării sistemelor moderne de automatizare din sectorul energetic, de la proiectare până la execuţie, punere în funcţiune şi mentenanţă care sunt în permanenţă în pas cu progresul tehnologic, FUTURE ENGINEERING a dezvoltat un produs şi a un serviciu inovativ în domeniul managementului integrat al utilităţilor, denumit Smart Admin, prin intermediul unui proiect finanțat prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Soluţia oferită de Future Engineering – Smart Admin –  este un sistem integrat care asigură managementul avansat, unitar și automat al utilităților, destinat utilizării în diferite tipuri de aglomerări, precum și a altor funcții conexe: de la achiziția de date de la contoare până la efectuarea plăților și managementul proceselor în cadrul asociației de proprietari sau mecanismele de integrare cu furnizorii de utilități.

Sistemul integrat are o serie de funcționalități precum:

CITIREA AUTOMATĂ A CONTOARELOR. INTEGRARE ÎN BMSSmart Admin citește automat datele de consum provenite de la toate contoarele de utilități, fie că sunt analogice sau digitale. Mecanismele avansate de citire și validare a datelor asigură precizia Citirilor, iar factorul uman este eliminat din acest proces. Prin integrarea cu sistemele BMS se asigură îmbunătățirea continuă a performanțelor energetice ale clădirilor, optimizarea utilizării acestora, reducerea Costurilor de funcționare,  securitatea, confortul și simplificarea procesului de administrare pentru creșterea productivității.

MANAGEMENT ȘI ADMINISTRARESmart Admin asigură managementul tuturor proceselor necesare administrării clădirilor rezidențiale, comerciale sau clădirilor de birouri. De la repartizarea costurilor și generarea instrumentelor de plată, până la realizarea plăților și deconturile către furnizorii de utilități și servicii.

INFORMARE PUBLICĂ. AVIZIER DIGITAL. NOTIFICĂRI. PLATFORMĂ DE COMUNICARESmart Admin te informează despre situația administrativă a clădirii tale, despre facturile tale, sau despre programele furnizorilor tăi de utilități și servicii. Poți primi informații din partea administratorului sau a autorităților pentru a fi mereu conectat. Platforma de comunicare inclusă iți oferă posibilitatea de a caută specialiștii de care ai nevoie și de a-i recomanda altora pe cei profesioniști.

ACCESIBILITATESmart Admin este un sistem versatil, capabil să funcționeze pe orice platformă transpus într-un terminal care să fie instalat în orice clădire, iar aplicația mobilă dezvoltată este încă o modalitate prin care este asigurat accesul facil la sistemul Smart Admin. Plățile se pot realiza cu ușurință prin intermediul POS-ului instalat la nivelul terminalului sau folosind modulul dedicat în cadrul aplicației care rulează pe terminalul mobil sau pe PC.

Smart Admin va contribui la utilizări inovatoare ale tehnologiilor informației și comunicației de către întreprinderi, cetățeni și administrații publice, precum prestarea pe cale electronică a procedurilor din sectorul public (e-guvernare), IMM-uri (e-întreprindere), coordonarea utilizării eficiente a resurselor în zonele urbane (Orașe inteligente) sau rurale și conservarea patrimoniului prin digitalizare.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact:

Director de proiect – Ing. Cristian Aron

E-mail: office@futureengineering.ro