SERVELECT, CELE MAI INOVATOARE SOLUȚII

 

Servelect (www.servelect.ro) este o companie de inginerie și servicii energetice (ESCO) din Cluj-Napoca, cu o experiență de peste 15 ani în identificarea și implementarea soluțiilor de optimizare a consumurilor energetice și, implicit, a costurilor operaționale. Misiunea Servelect este de a sprijini industria și comunitățile locale din România să devină mai eficiente, prin proiecte integrate de energie durabilă, astfel încât, împreună, să aibă o amprentă pozitivă asupra oamenilor și mediului inconjurător.

Principalele soluții și servicii pe care compania le oferă sunt:

Soluții:

Servicii:

 

Easy Engineering: Cât de importantă este inovația în domeniu dumneavoastră de activitate?

SERVELECT: Din punctul nostru de vedere este esențială. Indiferent de proiectul pe care îl avem, căutăm mereu adaptat și specific soluții durabile și fezabile, potrivite pentru nevoile beneficiarilor noștri. Inovația trebuie să joace un rol important în domeniul eficienței energetice pentru a reuși să dezvoltăm soluții și servicii noi care să aducă un plus de valoare companiilor și comunității.

Deoarece inovația și cercetarea aplicată joacă un rol important și în cadrul Servelect, suntem parteneri într-o serie de proiecte de cercetare științifică și dezvoltare în domeniul energetic, co-finanțate de Comisia Europeană prin programul Horizon 2020. În cadrul acestor proiecte, suntem implicați alături de alte companii, universități, ONG-uri și institute de cercetare din diferite țări în efortul de a dezvolta noi tehnologii, soluții și servicii pentru sectorul energetic și al eficienței energetice.

Proiectele noastre abordează domenii diferite de la dezvoltarea unor noi servicii energetice de demand response utilizând tehnologia blockchain, până la turbine eoliene care se auto-adaptează la variația vântului, soluții de stocare a energiei termice sub formă de căldură latentă sau platforme educaționale dedicate eficienței energetice.

eDREAM – are scopul de a dezvolta noi soluții de Demand Response pentru un ecosistem energetic descentralizat, integrând tehnologia Blockchain.

RE-COGNITION – își propune să demonstreze viabilitatea integrării în clădiri a unor surse regenerabile de energie (exemplu: Building Integrated Photovoltaics – BIPV) și realizarea unui management energetic al surselor și utilizării.

SMEpower Efficiency – are scopul de a antrena și dezvolta rolul și impactul Managerilor Energetici din industrie și clădiri, inclusiv și în special în IMM-uri, în creşterea eficienţei energetice din propriile facilități de producţie sau în clădiri.

 

E.E: Care sunt cele mai de succes soluții de eficiență energetică?

SERVELECT: Sunt cele care contribuie cu un impact maximizat în reducerea emisiilor, consumului energetic și a costurilor operaționale pentru beneficiarii noștri, și implicit la dezvoltarea business-ului.

E.E: Care sunt cele mai inovatoare soluții?

SERVELECT: Soluțiile de cogenerare cu emisii reduse, cu Turbine Capstone pe gaz metan, în combinație cu surse regenerabile locale, respectiv sisteme de monitorizare și control a consumurilor energetice sunt soluții inovatoare pe care Servelect le implementează și încep să aibă impact și notorietate și la noi în țară.

E.E: Ce caracteristici au aceste soluții?

SERVELECT: Turbinele Capstone sunt soluții de cogenerare de înaltă eficiență pe bază de turbine pe gaz natural care folosesc tehnologia rulmenților pe pernă de aer, cu o singură piesă în mișcare – axul turbinei, fără uleiuri de lubrifiere și fără uzură mecanică în funcționare. Astfel, mentenanța este minimală, iar costurile de operare sunt mai reduse față de alte tehnologii. Acestea pot valorifica aproape orice tip de combustibil lichid sau gazos, inclusiv gaz metan, biogaz, hidrogen, GPL, propan, diesel, gaze de sondă.

Tehnologia Capstone este una matură, cu peste 5 milioane de ore de funcționare la nivel mondial. Aplicațiile pornesc de la puteri instalate de 30 kWel și ajung la 30 MWel în sistem modular.

De asemenea, tehnologia are un nivel redus de emisii de gaze cu efect de seră, fiind compatibilă cu legislația în vigoare: emisii de 18 mg/m3 Nox, raportat la 50 mg/m3 impuse de legislația curentă.

Soluțiile de cogenerare de înaltă eficiență cu Turbine Capstone contribuie la optimizarea consumurilor și a costurilor cu energia cu până la 30%, la creșterea siguranței în alimentarea cu energie și reducerea pierderilor, precum și la reducerea noxelor și a emisiilor de CO₂.

Sistemele de monitorizare a consumurilor energetice oferă beneficiarilor oportunitatea de a deține un control cât mai bun asupra consumurilor și costurilor energetice din cadrul companiei.  Acestea măsoară mai multe tipuri de purtărori de energie: electrică, gaz metan, agent de încălzire, agent de răcire, aer comprimat, abur apă etc., datele înregistrate fiind integrate într-un soft dedicat afișării și analizei consumurilor.

Beneficiile utilizării unui sistem de monitorizare energetică:

  • Luarea unor decizii informate în vederea unei mai bune optimizări a timpului de funcționare pentru fiecare aplicație în parte, cu scopul a reduce consumurile și costurile cu energia;
  • Identificarea risipei de energie și a costurilor aferente atât în timp real, cât și pe baza unui istoric de funcționare;
  • Atenționarea prin alarme în cazul în care se depășesc valorile/limitele de consum setate;
  • Determinarea şi optimizarea costurilor generate de consumul de utilități în valoarea totală a costurilor de fabricaţie a produselor finite;
  • interfață interactivă care oferă posibilitatea de a vizualiza mărimile măsurate sub formă grafică, pe diferite intervale de timp.

E.E: Cum îmbunătățesc proiectele de eficiență energetică activitățile clienților?

SERVELECT: Proiectele de eficiență energetică au un impact semnificativ la nivel de business. Acestea contribuie la creșterea profitabilității companiei prin optimizarea costurilor energetice. Economiile obținute în urma implementării proiectelor de optimizare energetică sunt un profit suplimentar care poate fi redirecționat către alte investiții sau acoperirea anumitor cheltuieli.

În funcție de soluțiile puse în practică, clienții au oportunitatea de a-și crește gradul de flexibilitate și independență energetică. De asemenea, crește siguranța în alimentarea cu energie și se reduc pierderile.

Nu în ultimul rând, companiile sunt percepute în piață ca fiind sustenabile, „verzi”, preocupate de mediul înconjurător, obținând astfel beneficii de imagine.

E.E: Ce noi soluții urmează să lansați/ați lansat recent?

SERVELECT: Anul acesta Servelect a devenit distribuitor exclusiv al turbinelor de cogenerare Capstone în România.

O centrală de cogenerare de acest fel va fi instalată pentru prima dată la noi în țară în cadrul fabricii Cemacon, din Recea, județul Sălaj.

În ultima perioadă, o atenție destul de mare este acordată proiectelor de producere locală de energie electrică, cu ajutorul panourilor fotovoltaice. Acestea sunt susținute și prin diferite programe de finanțare care au scopul de a încuraja companiile să își reducă dependența față de energia produsă prin tehnologii convenționale care utilizează în principal combustibili fosili.

Unul dintre aceste programe de finanțare este ”ELECTRIC UP”.

Acesta are în vedere finanțarea IMM-urilor pentru instalarea panourilor fotovoltaice cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp și pentru instalarea de stații de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.

Prin intermediul programul de finanțare se acordă granturi pentru panouri fotovoltaice de până la 100.000 de euro/beneficiar și cu posibilitatea acordării unui avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile.

Servelect oferă beneficiarilor un proiect fotovoltaic integrat: consultanță și realizarea dosarului de finanțare, plus implementarea propriu-zisă a proiectului, garanție și suport de durată în optimizarea consumurilor și a costurilor energetice.

E.E: În ce direcții credeți că ar trebui sa evolueze inovația în viitor, având în vedere situația curentă?

SERVELECT: În domeniul nostru, al ingineriei serviciilor energetice, considerăm importantă și cu oportunități digitalizarea interacțiunii cu clienții, începând de la asistența tehnică de audit și/sau management energetic, în special în utilizarea activă a  sistemelor de monitorizare energetică.

În același timp, este tot mai important ca împreună cu eficientizarea energetică a proceselor de consum, să gândim surse locale de energie combinate, cogenerare cu emisii reduse cu surse regenerabile, peste care să suprapunem un management energetic al surselor și utilizării, inclusiv prin tehnici de inteligență artificială, valorificând astfel în mod direct pentru Beneficiari rezultatele proiectelor de cercetare-inovare în care suntem implicați la nivel internațional.

 

SERVELECT

E-mail: consultanta@servelect.ro

Tel.: +4 0728 184 445

Site: www.servelect.ro

Facebook: https://www.facebook.com/Servelect.Romania

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/servelect/