PLASMASERV – MODUL DE IMBUNATATIRE A CALITATII TAIERII CU PLASMA

Următorul ghid de referinţă oferă mai multe soluţii pentru a ajuta la îmbunătăţirea calităţii tăierii. Este important să încercaţi să aplicaţi sugestiile oferite și să luaţi în considerare toţi aceşti factori atunci când încercaţi să îmbunătăţiţi aspectul unei tăieturi.

 Unghiularitate

Unghi de tăiere pozitiv: s-a îndepărtat mai mult material din partea superioară a suprafeţei tăiate decât din partea inferioară.

Unghi de tăiere negativ: s-a îndepărtat mai mult material din partea inferioară a suprafeţei tăiate decât din partea superioară.

Rotunjirea marginii superioare: rotunjire uşoară de-a lungul marginii superioare a suprafeţei tăiate.

 

Etape de bază pentru îmbunătăţirea calităţii tăierii:

Etapa 1

Arcul de plasmă taie în direcţia corespunzătoare?

Unghiurile de tăiere cele mai drepte sunt întotdeauna în partea dreaptă, raportat la mişcarea de înaintare a pistoletului.

 • Verificaţi direcţia de tăiere.
 • Ajustaţi direcţia de tăiere, dacă este necesar.

De obicei, arcul de plasmă se roteşte în sensul acelor de ceasornic cu consumabile standard.

Contur:

 • Pistoletul se deplasează însensul acelor de ceasornic.

Partea bună a tăieturii este cea din partea dreaptă a pistoletului deoarece acesta se deplasează înainte.

easy engineering - plasmaserv text 1

Etapa 2

S-a selectat procesul corespunzător pentru materialul şi grosimea care sunt tăiate?

Asiguraţi-vă că respectaţi specificaţiile din graficele de tăiere:

 • Selectaţi procesul corespunzător în funcţie de :

– Tipul de material.

– Grosimea materialelor.

– Calitatea dorită a tăierii.

– Obiectivele de productivitate.

 • Selectaţi plasma corectă şi gazul de protecţie.

Selectaţi parametrii corecţi pentru:

– Presiune gaz (sau nivel de debit).

– Distanţă necesară pentru funcţionare pistolet şi tensiune arc.

– Viteza de tăiere.

 • Confirmaţi că se utilizează consumabileadecvate (verificaţi numărul piesei).

Etapa 3

Sunt consumabilele uzate?

 • Verificaţi nivelul de uzură al consumabilelor
 • Înlocuiţi consumabilele uzate
 • Înlocuiţi întotdeauna duza şi electrodul în acelaşi timp
 • Evitaţi lubrifierea excesivă a garniturilor inelare
 • Utilizaţi consumabile originale Hypertherm pentru a asigura performanţă maximă de tăiere

Etapa 4

Este pistoletul drept faţă de piesa prelucrată?

 • Aduceţi piesa de lucru la acelaşi nivel.
 • Îndreptaţi pistoletul spre piesa de lucru (atât din partea frontală, cât şi din lateral).
 • Verificaţi dacă materialul este îndoit sau deformat; în cazuri extreme, această limitare nu poate fi corectată.

Etapa 5

Este distanţa necesară pentru funcţionarea pistoletului setată la înălţimea corespunzătoare?

 • Ajustaţi distanţa necesară de funcţionare la setarea corectă.
 • Dacă utilizaţi un dispozitiv de control al tensiunii arcului, ajustaţi tensiunea.
 • Pe măsură ce consumabilele se uzează, setările tensiunii arcului trebuie ajustate în permanenţă pentru a menţine distanţa necesară de funcţionare.

Unghi de tăiere negativ: pistolet prea jos; măriţi distanţa necesară de funcţionare a pistoletului.

Unghi de tăiere pozitiv: pistolet prea sus, reduceţi distanţa necesară de funcţionare a pistoletului.

O variaţie uşoară a unghiurilor de tăiere poate fi normală, atât timp cât aceasta se află în limitele tolerate.

easy enginering - plasmaserv text 2

Etapa 6

Viteza de tăiere este prea mare sau prea mică?

 • Ajustaţi viteza de tăiere, după necesităţi Viteza de tăiere poate afecta şi nivelurile de zgură.

Zgură la viteză mare: Viteză de tăiere prea mare (arcul rămâne în urmă), reduceţi viteza de tăiere

Zgură la viteză mică: Viteza de tăiere prea mică (arcul este înainte), măriţi viteza de tăiere

Împroşcare superioară: Viteză de tăiere prea mare, reduceţi viteza de tăiere

Notă: pe lângă viteză, atât proprietăţile chimice ale materialului, cât şi finisajul suprafeţei pot afecta nivelurile de zgură; pe măsură ce piesa de lucru se încălzeşte, se poate forma mai multă zgură în timpul tăieturilor viitoare.

Etapa 7

Probleme cu sistemul de furnizare a gazului?

 • Identificaţi şi reparaţi orice scurgeri sau blocaje.
 • Utilizaţi regulatoare şi conducte de gaz de dimensiuni adecvate.
 • Utilizaţi gaz pur de calitate superioară.
 • Dacă este necesară purjarea manuală, cum este în cazul MAX200, confirmaţi că ciclul de purjare s-a încheiat.
 • Consultaţi distribuitorul de gaz.

Etapa 8

Pistoletul vibrează?

 • Asiguraţi-vă că pistoletul este fixat pe cadrul mesei.
 • Consultaţi constructorul de echipamente originale, masa ar putea necesita mentenanţă.

Etapa 9

Este necesară reglarea mesei?

 • Verificaţi şi asiguraţi-vă că masa taie la viteza specificată.
 • Consultaţi constructorul de echipamente originale, poate fi necesară reglarea vitezei mesei.