METODA UȘOARĂ DE PRELUCRARE DIGITALĂ – SANDVIK COROMANT EXPLOREAZĂ SOLUȚII DE PRELUCRARE DIGITALE

În domeniul prelucrării, chiar și cele mai mici greșeli pot genera costuri mari. Pentru a preveni în mod fiabil acest lucru, Sandvik Coromant, liderul în domeniul așchierii metalului, pune la dispoziție soluții de prelucrare digitale care oferă atelierelor „ochi și urechi”. Cu ajutorul gamei CoroPlus®, care constă în software inovator și scule conectate, este posibilă optimizarea și prevenirea deteriorării mașinii, sculelor și componentelor — punând în același timp capăt întreruperilor nedorite ale producției.

Digitalizarea prezintă multe oportunități noi de a depăși provocările, de a reduce la minimum pierderea de resurse, timp și date, precum și de a avea o afacere mai profitabilă. Pentru ca digitalizarea unui proces de prelucrare să fie reușită, producătorii trebuie să acționeze pas cu pas și în funcție de resursele disponibile. Prin intermediul CoroPlus®, Sandvik Coromant oferă soluții pentru toate etapele din lanțul valoric, de la proiectare și planificare la mașini legate în rețea și monitorizarea procesului.

Soluții digitale și scule conectate

Soluțiile digitale pot reprezenta o contribuție importantă în planificarea și pregătirea procesului, în programare, precum și în gestionarea sculelor și costurilor. În funcție de metoda de prelucrare, material și mașină, ghidul de scule CoroPlus® de la Sandvik Coromant asigură recomandări atât în privința sculei, cât și a regimului de așchiere, dintr-un singur clic. 

În plus, biblioteca de scule CoroPlus®, o bază de date de scule digitală, elimină necesitatea de a căuta datele pentru scula potrivită prin cataloage sau pe site-uri web. Biblioteca asigură acces la cataloage care conțin versiuni digitale ale sculelor și le permite utilizatorilor să transfere scule complete direct în sistemul lor de producție asistată de calculator (CAM). Drept rezultat, costul total al sculelor așchietoare este redus în mod semnificativ.

Când vine vorba de prelucrare, barele de alezare Silent Tools™ Plus şi portsculele Coromant Capto® DTH Plus reprezintă soluțiile inteligente, pe bază de senzori, care combină cunoașterea expertă și datele de prelucrare pentru a ajuta la sporirea productivității. Soluțiile care pot comunica de la mașină la mașină sau de la sculă la mașină sunt foarte căutate, întrucât acestea formează fundamentul pentru analiza și utilizarea inteligentă a datelor procesului.

Poate fi dificil de stabilit când, de ce și cât de des s-a oprit o mașină, așa că soluțiile digitale prezintă noi posibilități în această privință. CoroPlus® Process Control monitorizează procesele de prelucrare în timp real și intervine cu răspunsuri definite în caz de deviații.

CoroPlus® Machining Insights colectează date, ajută la identificarea problemelor și oferă indicații necesare pentru a lua măsurile corecte în vederea remedierii acestora. Astfel, este posibilă crearea unei tranziții ușor de implementat către un mod de lucru digital şi către Industria 4.0.

Oferta CoroPlus® asigură diferite moduri de integrare a inteligenței de prelucrare digitală în procesul de producție, încurajează optimizarea ușoară şi rapidă a proceselor şi crește la maximum utilizarea mașinii şi profiturile — toate acestea fără investiții majore şi fără necesitatea de a schimba procesele.