INTERVIU TRUIX

Serviciile Truix permit orientarea afacerii către soluții smart care contribuie la eficientizarea consumului de resurse, la dezvoltarea durabilă a mediului de business și a celui înconjurător. Implementate împreună, acestea optimizează flow-urile de lucru și contribuie la dezvoltarea durabilă a business-ului, respectiv a mediului în care se desfășoară activitatea.

Easy Engineering: Spuneți-ne despre unul / unele dintre cele mai de succes proiecte din acest an.

TRUIX: Strategia pe care am abordat-o în acest an a vizat dezvoltarea și eficientizarea soluțiilor care aveau o mai mare utilitate în contextul restrictiv al pandemiei. Unul dintre principalele și, poate, cel mai de succes proiect la care am lucrat, a fost unul de modernizare a echipamentelor active de rețea. 

Am creat un sistem care să îmbunătățească performanțele rețelei existente prin automatizare, creșterea securității activităților, determinarea unei mai bune alinieri la standarde, reducerea timpilor de întrerupere și gestionarea mai eficientă a incidentelor:

  • Nivelul de securitate al infrastructurii a fost îmbunătățit prin integrarea unor sisteme de acces la rețea și la resursele organizației, de monitorizare a traficului la nivelul rețelei, de identificare a anomaliilor de trafic asociate cu comportamentul de tip malware și de identificare a atacurilor cibernetice, de exfiltrare de date, sisteme pentru traficul criptat, pentru validarea autenticității și originalității hardware-ului și software-ului utilizat;
  • Echipamentele uzate au fost înlocuite în baza unei planificări riguroase a activităților care să nu afecteze continuitatea activității organizației;
  • A fost implementată o soluție de conștientizare a amenințărilor cibernetice pentru angajații care lucrează de la birou, dar și pentru cei care își desfășoară activitatea în regim de home-office care, totodată, monitorizează și corelează nivelul de risc al organizației față de amenințările de tip phishing cu alte nivele de risc din industrie. 

E.E: Care au fost provocările pe care le-ați întâmpinat?

TRUIX: Cea mai mare provocare a fost însăși pandemia. Restricțiile impuse de context au manifestat efecte atât asupra cerințelor venite din partea beneficiarului (fiind mult mai riguroase), cât și în ceea ce primește lanțul de aprovizionare sau prețurile furnizorilor cu care lucrăm. 

E.E: Cum ați depășit provocările?

TRUIX: Am avut șansa să lucrăm cu un furnizor de echipamente excelent – Cisco – al cărui efort este de menționat și apreciat. Am reușit să dezvoltăm o legătură strânsă între experții noștri și beneficiar astfel încât să avem parte de o colaborare cât mai eficientă. Am avut o abordare agilă atunci când a venit vorba de organizarea și coordonarea proiectelor. Astfel, prin parteneriate solide, comunicare și management eficient, am reușit să depășim fiecare obstacol. 

E.E: Ce game de produse / soluții au ajutat beneficiarul în proiect / proiecte?

TRUIX: Ajutorul real a venit din implementarea și extinderea accesului la infrastructură și resurse. Având în vedere că vorbim despre un client ale cărui servicii oferă acoperire la nivel național, automatizarea prin funcționalități de deployment automat al imaginilor software și a configurațiilor de echipamente a fost, totodată, un aspect important. Acesta ajută la prevenirea unei eventuale căderi a rețelei, respectiv un timp foarte scurt de remediere.

E.E: Cum au fost utilizate aceste produse / soluții pentru a optimiza afacerea clientului?

TRUIX: Clientul își desfășoară activitatea în domeniul resurselor energetice, un domeniu în care alinierea la standarde din punct de vedere al securității cibernetice și al disponibilității infrastructurii IT, sunt extrem de importante, chiar vitale pentru business. Soluțiile pe care le-am implementat asigură această aliniere și o susține prin monitorizarea permanentă a infrastructurii pentru a menține continuitate și un nivel de securitate eficient.

E.E: Ce caracteristici inovatoare au produsele / soluțiile?

TRUIX: Nu vorbim întocmai de inovație ci, mai degrabă, de adaptare și eficiență, care vin, în principal, din natura proprie a serviciilor, care se bazează pe transformare prin digitalizare, respectiv din faptul că am încercat să înțelegem nevoile reale ale clientului și i-am propus soluții care să răspundă în totalitate acestora. Totodată, ceea ce facem noi susține paradigma “trăim într-o lume în care schimbarea este mai accelerată ca niciodată”, timp în care, felul în care facem lucrurile și felul în care folosim tehnologia favorizează bunăstarea mediului înconjurător. Nu este atât despre inovație, cât despre susținerea și contribuirea la dezvoltarea durabilă a comunității de business. 

E.E: Ce produse / soluții veți lansa în viitor?

TRUIX: De aproximativ un an de zile, lucrăm, alături de un partener din Cehia, la o soluție în folosul autorităților române, în special celor din sectorul infrastructurii rutiere (autostrăzi și drumuri naționale). Este vorba despre un sistem de măsurare masă și dimensiuni pentru vehiculele de tonaj în mișcare, care vine în ajutorul administratorilor de drumuri intravilane și a municipiilor reședință de județ care au implementate soluții pentru autorizarea transportului special cu mase de peste 3.5 tone și pot, legal, să înregistreze taxe de trecere diferențiate pentru depășiri. Bineînțeles, sistemul poate fi utilizat, după caz, și de administratorii de drumuri județene.

Această soluție:

  • Este certificată OIML R134 și avizată metrologic;
  • Permite măsurarea în mișcare, permanent și cu precizie, a masei totale, masei pe axe și a dimensiunii, respectiv identificarea numerelor de înmatriculare pentru cap tractor și remorcă, a țării de proveniență, dar și recunoașterea automată a etichetelor de transport bunuri periculoase. Opțional, datele despre mase pot fi prezentate și pentru grupele de axe ale vehiculului măsurat;
  • Permite transmisia în timp real a datelor care se salvează într-o bază de date (formatul datelor este de tip Open Data pentru a permite integrarea ușoară cu alte sisteme);
  • Colectează și transmite în timp real date despre trafic – clasificarea vehiculelor, distanțele dintre acestea, vitezele de deplasare, dimensiunile autovehiculelor. 

E.E: Cum vor ajuta aceste produse / soluții viitorii clienți?

TRUIX: Misiunea noastră este să livrăm soluții integrate care cresc productivitatea și utilizarea eficientă a resurselor, cu impact pozitiv în mediul înconjurător. Din acest motiv, Truix propune soluții inovatoare, ca cea detaliată mai sus, care să ajute comunitățile locale în procesul de transformare digitală. În acest caz, propunerea noastră va oferi suport în rezolvarea eficientă a problemelor de infrastructură existente de mai mulți ani și micșorarea efectelor colaterale generate de traficul de mare tonaj. 

Truix este o companie orientată către progresul tehnologic și utilizarea lui în beneficiul societății. Astfel, producem schimbare în funcționalitatea mediului de business din România și din lume, oferind soluții care eficientizează și generează, în mod sustenabil, prin aceasta, dezvoltarea. Echipa noastră construiește și implementează sisteme și procese smart, custom, care răspund nevoilor individuale ale clienților. Astfel, activitatea business-urilor capătă o altă formă – optimă, operativă, sigură – o formă care crește vizibil productivitatea. 

B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A, clădirea 20, sector2, București

Tel: 0231 507 060

Email: office@truix.ro

Web: www.truix.ro