INAS S.A. – PARTENERUL DVS. DE ÎNCREDERE

Pe durata celor peste 3 decenii de existență a companiei INAS S.A., inginerii din cadrul societății și-au crescut încetul cu încetul nivelul de înțelegere și cunoaștere al conceptelor, teoriilor și metodelor care stau la baza domeniului și ariei de specializare în care își desfășoară activitatea. Prin utilizarea continuă, în mod adecvat, a acestor cunoștinte pentru soluționarea diverselor aspecte tehnice și tehnologice întâmpinate de clienți, specialiștii INAS și-au dezvoltat performanțele și abilitățile în astfel de activități de consultanță și suport tehnic, ajungand la o maturitate care este mult apreciata in rândul clienților și partenerilor direcți. 

Serviciile de consultanță oferite de INAS sunt de cele mai multe ori pliate pe activități de concept, proiectare, analiză, verificare și optimizare a produselor inginerești și a tehnologiilor de fabricație aferente – desigur, sub incidența unei strânse colaborări cu beneficiarii acestor servicii.

Pentru atingerea unor performanțe ridicate atât în decursul desfășurării consultanței, dar și ulterior acesteia, INAS utilizează unele dintre cele mai performante instrumente software din mediile CAD/CAM/CAE, dar și PLMAugmented Reality sau Internet of Things

La modul general, serviciile INAS de consultanță se desfășoară pe diferite considerente, în funcție de specificațiile mediului industrial unde activează clienții: industria aeronautică și aerospațială, industria de apărare, industria auto, electronică, industria grea, petrolieră, bunuri de larg consum, ș.a. 

O categorie de servicii oferite de INAS se referă cu precădere la activități de design conceptual, proiectare detaliată și colaborativă, modelare 3D și reprezentări 2D asociate, figurând astfel cele mai mici detalii pentru geometrii și ansambluri complexe. 

De-a lungul timpului, INAS a inclus în portofoliu diferite activități de proiectare, desfășurate pentru realizarea de piese individuale și ansambluri (confecționate din tablă, construcții sudate, produse turnate din aliaje feroase și neferoase, piese injectate din materiale plastice, etc.), precum și pentru scule și dispozitive necesare fabricației acestor repere. De asemenea, în prezent inginerii INAS dovedesc experiență în mediile de proiectare ale proceselor de fabricație, considerând aici posibilități multiple de simulare, verificare și optimizare pentru tehnologiile de prelucrări mecanice pe mașini cu comenzi numerice.

Pe lângă etapele de design și proiectare, INAS pune un accent deosebit pe interdependența și necesitatea unei colaborări perpetue între inginerii de proiectare, sectoarele de fabricație și departamentele de verificare, analiză și control – legătură fără de care un produs proiectat ar rămâne doar … un produs! 

În cadrul serviciilor de simulare, inginerii INAS dezvoltă un program de etape succesive pentru corectarea și optimizarea produsului anterior proiectat, astfel încât acesta să răspundă tuturor cerințelor de funcționare, rezistență, durabilitate și fiabilitate, dar mai ales cerințelor moderne ale reducerii consumurilor de material și de minimizare a efectelor asupra mediului. În acest scop, în fiecare etapă se pune pune accent pe rezolvarea problemelor legate de comportamentul structural, cinematica și dinamica fluidelor, fenomene de transfer termic, electricitate și electromagnetism, ș.a. 

O alta categorie de servicii de consultanță oferite de INAS se referă la simularea, verificarea și optimizarea produselor și tehnologiilor din sectoarele calde: turnarea aliajelor feroase și neferoase, procedee de injecție sau diferite procedee de extrudare sau suflare a materialelor plastice.

Înțelegând importanța acestor activități, inginerii INAS au menținut legăturile cu designeri, ingineri și antreprenori din mediile deja amintite, dar și din alte sectoare de activitate. Ca urmare, astăzi INAS se prezintă ca partener strategic pentru o mare parte dintre aceștia, dezvoltând astfel în mod constant și continuu activități de servicii și consultanță.

Aveți provocări în activitățile dumneavoastră? Luați legătura cu INAS S.A. pentru a deschide un dialog în acest sens! La început vor exista o serie de întrebări, cu scopul de a identifica posibilitățile și gradul de implicare, precum și resursele necesare pentru soluționarea corectă a cerințelor, astfel încât într-un final să beneficiați de o soluție corectă și benefică. În mod curent, serviciile de consultanță desfășurate de inginerii INAS durează între câteva zile și 2-3 luni, depinzând de complexitatea acestora.

Pentru fiecare proiect nou, inginerii INAS SA încearcă găsirea și utilizarea celor mai bune practici pentru a pre-valida conceptele de proiectare, în vederea anticipării oricăror deficiențe sau chiar eșecuri. Toate acestea într-un efort susținut de a economisi timp și bani companiilor beneficiare.

Prezentă pe piața de profil din România încă din anul 1991, INAS S.A. este astăzi unul dintre principalii furnizori de soluții CAD/CAM/CAE/PLM/IoT/AR și servicii conexe, pentru industria românească. Încă de la înființare, INAS s-a remarcat prin orientarea constantă către client și prin preocuparea de a introduce pe piață produse software complete și inovative care să răspundă celor mai exigente cerințe ale utilizatorilor săi.

Având și o bogată experiență practică, acumulată ca urmare a colaborărilor cu parteneri de prestigiu atât din industria românească cât și din străinătate, specialiștii INAS furnizează consultanță tehnică de specialitate în domeniul ingineresc, respectiv servicii de proiectare și analiză, pentru o gamă largă de domenii industriale, de la construcția de autovehicule și mașini grele la industria nucleară și apărare.

https://www.inas.ro/