Creşterea continuă a preţului energiei şi problema schimbărilor climatice pun o presiune tot mai mare pe sectorul industrial. Totuşi, există soluţii la îndemână precum tehnologia modernă de producere a aerului compirmat. Aceasta permite economii semnificative de energie și păstrarea unor emisii reduse de CO2.

Conform unui studiu european, sistemele de aer comprimat din Europa ar putea consuma cu 33% mai puţină energie dacă ar fi optimizate corespunzător. Totuşi pentru a atinge aceste economii, este esenţială identificarea și remedierea punctelor slabe ale sistemului de aer comprimat. Odată implementate, aceste remedieri pot asigura economii de la 20 până la 70 de procente.

În plus, economia de energie este adeseori împiedicată de dimensiunea întreprinderii, de lipsa de transparenţă a costurilor,sau de percepţia sistemului de aer comprimat ca o colecţie de elemente disparate. De asemenea pretenţia unor furnizori precum că pot economisi 35% sau mai mult prin schimbarea unei singure componente nu este de prea mare ajutor. Tehnologia modernă asistată de calculator asigură planificarea eficientă a noilor sisteme şi permite analiza detaliată a instalaţiilor existente. În plus, programele specializate de planificare şi optimizare sunt capabile să estimeze şi să compare între ele funcţionarea mai multor sisteme cu configuraţii diferite.

About The Author