AUROCON COMPEC, SISTEME DE ACTIONARE CU INVERTOARE ASISTATE DE LA DISTANTA CU TEHNOLOGIA IOT

Producătorii şi integratorii de sisteme de acţionare electrică cu convertizoare de frecvenţă apelează din ce în ce mai des la integrarea de funcţionalităţi ce se bazează pe tehnologia Internet of Things, concept ce asigură o serie de avantaje competitive pentru beneficiary, precum îmbunătăţirea proceselor de analiză a datelor, creşterea productivităţii şi îmbunătăţirea continuă a fiabilităţii sistemelor automate utilizate în industrie.

Un exemplu grăitor al integrării IoT în sistemele de acţionare cu convertizoare de frecvenţă este posibilitatea consultării de la distanţă a informaţiilor cheie privind starea de bună funcţionare a sistemelor de acţionare. În multe aplicaţii industriale precum cele ce implică acţionarea pompelor şi a ventilatoarelor cu combinaţii motor-convertizor, componenta care controlează propriu-zis acţionarea este convertizorul.

Chiar şi în cazul sistemelor de scară mai mare unde un PLC controlează acţionarea, convertizorul poate asigura indicatori foarte importanţi despre funcţionarea motoarelor şi a aplicaţiei în ansamblu. Aurocon COMPEC, în calitate de distribuitor autorizat Hitachi, oferă acces la cea mai recentă tehnologie prin intermediul invertoarelor de putere din seria profesională SJ-P1.

Suport tehnic de la distanţă pentru invertoare, răspuns de tip reactiv

Când personalul de la mentenanţă sau personalul operator observă o eroare pe afişajul invertorului din seria SJ-P1, se poate comunica unui dispecerat aflat la distanţă care adună permanent date de la invertor cu ajutorul magistralelor de date accesibile de la distanţă prin intermediul tehnologiei IoT. Aceste loguri pot fi consultate şi se poate oferi suport tehnic specializat de la distanţă pentru a îndruma personalul în vederea remedierii.

Astfel, componenta reactivă a acestui tip de suport este evidenţiată de faptul că se poate interveni doar în momentul în care apare o solicitare de la echipa de mentenanţă. Dacă apare o alarmă, se poate interveni exclusiv concentrat pe problema de la un anumit moment, rezolvarea venind de la personal specializat ce poate oferi rapid o soluţie în vederea remedierii situaţiei ce a generat alarma (defect, cădere de tensiune, suprasarcină şamd).

Principalul beneficiu al diagnozei de tip reactiv este faptul că intervalul de timp dintre apariţia alarmei şi rezolvarea propriu-zisă a situaţiei este minim. Astfel, se creează condiţiile favorabile ca operatorul să evite o defecţiune majoră care se traduce în costuri crescute datorită productivităţii reduse. Un alt avantaj este şi confortul oferit echipelor de mentenanţă care ştiu că trebuie doar să anunţe la dispecerat eroarea, tehnologia IOT permiţând intervenţia rapidă la invertoarele Hitachi SJ-P1 dotate cu magistrale de date industriale.

Suport tehnic de la distanţă pentru invertoare, răspuns de tip proactiv

Un alt tip de intervenţie, mult mai completă şi proactivă este monitorizarea permanentă de la distanţă a condiţiilor de operare ale sistemelor de acţionare electrică dotate cu convertizoare de frecvenţă SJ-P1. Serviciile specializate pot monitoriza în mod proactiv convertizoarele şi îşi pot folosi expertiza pentru a urmări funcţionarea normală. Se pot întocmi astfel scenarii şi programări de intervenţie şi chiar şi estimări de apariţie a defectelor în funcţie de evoluţia în timp a parametrilor convertizorului (curenţi, tensiuni, frecvenţă de comutaţie şamd.). Prin intermediul software-ului de programare şi diagnoză EasySequence se pot vizualiza în timp real, atât local de către echipele de mentenanţă, cât şi de la distanţă de către dispecerate specializate, toate datele de funcţionare necesare evaluării performanţelor de productivitate impuse de către beneficiar.

SJ-P1 – vârful de lance al invertoarelor de la Hitachi

Noua serie de invertoare SJ, tipul P1 integrează cele mai recente tehnologii pentru invertoarele premium. Foarte flexibil, invertorul SJ-P1 este pretabil pentru o mare varietate de aplicaţii solicitante din punct de vedere al acţionării electrice. SJ-P1 posedă caracteristici premium pentru a obţine forţa instantanee necesară acţionării şi operarea eficientă.

Dotat cu cele mai recente magistrale de date industriale

Invertorul SJ-P1 este dotat cu până la 3 sloturi de module de extensie ce pot fi accesate din pareta frontală a invertorului, oferind module pentru Ethernet, EtherCAT, Profibus-DP, ProfiNET, operare în buclă, module de securitate (funcţii de securitate adiţionale), module cu ieşiri analogice, digitale sau pe releu. Adiţional, prin intermediul funcţiei de comunicaţie Inverter-to-Inverter există posibilitatea de a configura comunicarea între mai multe invertoare SJ-P1 fără a fi nevoie de un PLC dedicat sau de un PC. Toate acestea contribuie la implementarea de astfel de servicii de monitorizare de la distanţă pentru domenii industriale dintre cele mai variate, la scară largă, precum: industria metalurgică, minieră, maritimă şi automotive.

Se poate spune că sistemele de acţionare vor deveni cele mai inteligente echipamente integrate în subprocesele de producţie industrială. Aceste servicii de configurare şi diagnoză de la distanţă vor permite din ce în ce mai mult monitorizarea în detaliu a componentelor critice implicate în procesul de producţie.