A FOST LANSAT UN NOU AGENT DE DECOFRARE CU UN PUNCT DE APRINDERE MAI INALT

Master Builders Solutions nu mai foloseşte solvenţi inflamabili pentru noii agenţi de decofrare dezvoltaţi pentru beton. BASF a reuşit să dezvolte noua serie MasterFinish RL 450 folosind o combinaţie specială de materii prime, păstrând avantajele folosirii agenţilor de decofrare cu conţinut ridicat de solvenţi şi, în acelaşi timp, oferind clientului beneficii semnificative la un nivel mult mai ridicat de securitate a muncii.

Adiţional, MasterFinish RL 450 previne și elimină rugina de pe cofrajele metalice sensibile la fenomene de coroziune, datorită conţinutului de inhibitori de rugină cât şi a capacității excelente de dispersie.

Produsele care conţin o cantitate considerabilă de solvenţi inflamabili pe bază de hidrocarburi sunt deseori folosite pe piaţă pentru agenţii de decofrare pentru beton. Cota de piaţă a acestora este estimată a fi de până la 25% din totalul pieţelor din Germania şi Europa, avantajul acestor decofranți de ulei mineral, ulei vegetal şi solvent fiind evident. Conţinutul de solvent se evaporă la scurt timp după aplicarea prin pulverizare a agentului de decofrare (5 până la 20 minute). Apoi, pelicula subţire a agentului de decofrare non-volatil, care rămâne, asigură o capacitate de desprindere excelentă şi o suprafaţă remarcabilă a componentelor din beton. Mai mult, utilizatorii vor aprecia comportamentul robust al acestor produse atunci când sunt aplicate. Chiar şi când se aplică în cantităţi prea mari, calitatea suprafeţei din beton nu este afectată. Produsele fără conţinut de solvent reacţionează în termeni mult mai critici din acest punct de vedere.

Aceleaşi performanţe la un punct de aprindere mai ridicat

Totuşi, dezavantajele considerabile pentru securitatea muncii intră în conflict cu aceste avantaje foarte binevenite. Punctele de aprindere ale acestor agenţi de decofrare sunt cuprinse, de obicei, între 25 şi 40 grade Celsius, în unele cazuri sunt chiar mai mici. Acest lucru înseamnă că amestecul de aer şi solvent poate fi aprins de o scânteie care poate duce la o deflagraţie urmată de un incendiu. De aceea, legea impune condiţii speciale de depozitare pentru astfel de produse. Spaţiul de depozitare trebuie să fie dotat cu instalaţii electrice rezistente la explozie şi o ventilaţie/schimb de aer specificat pe oră pentru a evita formarea de mixturi explozive. Suplimentar, aceste produse se supun regulamentelor de transport special şi trebuie manipulate ca produse periculoase. Pentru acest lucru sunt necesare containere speciale, vehicule cu dotări speciale şi, în particular, şoferi instruiţi.

Toate aceste dezavantaje sunt eliminate pentru noii agenţi de decofrare a betonului din gama MasterFinish de la BASF şi, astfel, pentru clienţi. După o perioadă de tranziţie, industria construcțiilor va folosi numai solvenţi cu punct de aprindere de peste 60 grade Celsius. Comportamentul dorit al acestor agenţi de decofrare nu este afectat de un proces optimizat de fabricare a solventului. În ciuda punctului de aprindere mai ridicat, aplicarea şi rezultatele obţinute rămân neschimbate sau sunt chiar mai bune, de exemplu, comportamentul robust şi procesarea uşoară. În orice caz, utilizatorii nu mai trebuie să respecte cerinţele de depozitare, aplicare şi transport pentru agenţii de decofrare. Pentru depozitarea la o staţie de beton prefabricat, de exemplu, nu mai există nevoia de încăperi rezistente la explozie. Mirosul de benzină care apărea anterior în timpul procesului de pulverizare este considerabil redus, astfel încât utilizatorul lucrează într-o atmosferă mult îmbunătăţită în timpul utilizării. Mirosurile neplăcute nu mai există.

Beneficii de etichetare şi transport

Etichetarea noilor agenţi de demulare MasterFinish, conform regulamentelor GHS şi CLP, se reduce la minimum. Trebuie indicată numai pictograma de pericol H304 privind “pericolul de aspirare în caz de ingerare”. Ceea ce înseamnă că produsele nu necesită şi alte etichete în afara celei de agenţi de decofrare beton cu conţinut de ulei mineral.

Noul agent de decofrare pentru cofraje de beton dezvoltat conţine solvenţi cu punct de aprindere mai mare de 60°C. Utilizatorii nu trebuie să mai respecte cerinţele de depozitare, utilizare şi manipulare specifice solvenţilor inflamabili dar continuă sa beneficieze de performanţele de procesare bune ale agenţilor de decofrare inflamabili. Cu acest nou agent de decofrare, BASF satisface cererea din ce în ce mai mare de produse prietenoase.