TRANSFORMAREA ENERGETICA A IRLANDEI

Nu este surprinzător faptul că Irlanda are zile când soarele nu strălucește. Acest lucru este binevenit în cazul industriei agricole înfloritoare a Irlandei, dar poate că nu este vremea ideală pentru organizațiile care doresc să folosească energia solară. Nici pe energia eoliană nu se pot baza deoarece, chiar și în Irlanda, există zile când turbinele eoliene nu sunt tulburate nici măcar de o briză. Cu siguranță aceste condiții nu sunt ideale pentru EirGrid, rețeaua națională a țării, care, ca mulți alți operatori de energie, dorește să utilizeze mai multe surse de energie regenerabilă. Nu este doar o problemă de fiabilitate a alimentării. Aceste fluctuații duc și la un nivel de instabilitate al oricărei rețele naționale, deoarece nivelurile de frecvență și putere trebuie să se încadreze într-un interval fix; orice abateri de la acel interval pot periclita întreaga rețea. Orice țară care dorește să folosească surse de energie regenerabilă, și sunt multe astfel de țări, va căuta modalități de a stoca energia și proceduri pentru gestionarea mai eficientă a energiei.