TERMOGRAFIA PENTRU DEZVOLTATORII DIN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

Schimbările climatice și cererea din ce in ce mai mare de energie, în contextul în care resursele energetice fosile sunt tot mai rare, reprezintă una din cele mai mari provocări la nivel global. Ca urmare a faptului ca sectorul construcțiilor implică o proporție relevantă de emisii, sunt implicit necesare diverse eforturi speciale în acest context, în special pentru realizarea obiectivelor internaționale în ceea ce privește politica în domeniul climei.

O mare parte din necesarul de energie pentru încălzire este pierdut ca urmare a pereților izolați în mod necorespunzător sau a acoperișurilor și ferestrelor slab izolate. Prin urmare, asigurarea unei izolații eficiente economisește costurile și protejează mediul înconjurător prin emisii minime de CO₂ . Termografia a fost dezvoltată spre a servi drept metoda de verificare a stării curente a clădirilor și a potențialului de economisire a energiei. Atât «punctele slabe» care nu sunt evidente, cât și implementarea defectelor pot fi identificate în mod non-distructiv, fiind posibilă inclusiv determinarea cauzelor acestora.

Potențialul de economisire a energiei: stimulente pentru industria construcțiilor, pentru proprietarii de imobile sau pentru aspecte legate de mediu.

Ca urmare a faptului ca actualmente se acordă tot mai multă atenție aspectelor legate de metodele eficiente din punct de vedere energetic destinate construcțiilor noi, în cazul clădirilor deja existente mai e încă de parcurs o cale destul de lungă pentru a atinge media în ceea ce privește consumul de energie al acestora: identificarea unui potențial de economisire a energiei prin acțiuni de recondiționare și modernizare este în continuare esențială. Îmbunătățirea standardului energetic al clădirilor aflate în proprietate – de exemplu – prin izolare termică sau prin montarea de noi ferestre, reprezintă de asemenea o economie de costuri atât pentru proprietarii de imobile, cât și pentru chiriași. Termografia joacă un rol extrem de important atât în cadrul proceselor de recondiționare bazată pe energie, de exemplu identificarea punților termice și a altor defecte și inconsistente la nivel de clădire, cât și în contextul procedurilor de verificare a măsurilor deja implementate.

Termografia ca mijloc eficient de măsurare pentru sectorul construcțiilor.

Termografia este o metodă nedestructivă de testare și măsurare, bazată pe radiații infraroșii invizibile în cazul ființelor umane. Aceasta a devenit un aspect ferm stabilit în industria construcțiilor, ca urmare a faptului ca ne permite să concluzionăm cu certitudine referitor la modul de izolare termică și la potențiale inconsistente de natură structurală, așa cum sunt și punțile termice, totul cu ajutorul camerelor de termoviziune- imagini procesate electronic pe un ecran, unde diferite tonuri de culoare corespund distribuției radiației infraroșii pe suprafața măsurata. Aceasta poate fi implementată ca termografie atât în interior, cât și în exterior și deservește cu succes o gamă largă de aplicații posibile:

 • Proiectare structurală: construcții noi, recondiționare și restaurare de clădiri deja existente, conservare de monumente și controlul calității
 • Consultanța în domeniul energiei
 • Servicii privind sistemele tehnice ale clădirilor, inclusiv sistemele de protecție împotriva incendiilor.

Termografia în domeniul construcțiilor este relevantă, printre altele, pentru următoarele grupuri de interese:

 • Societăți imobiliare, specialiști în materie de proiectare structurală, arhitecți, firme de instalații, experți imobiliari, ateliere
 • Cumpărători, proprietari și chiriași

Metode si arii de aplicabilitate.

În general, termografia în cazul stratului exterior al clădirilor este realizabilă și din interior. Scopul propriu-zis al unei analize termografice, modul de proiectare a clădirilor și condițiile specifice de mediu influențează, în ultimă instanță, alegerea finală a metodei optime. În cazul fațadelor și acoperișurilor ventilate, măsurarea se realizează, în general, dinspre interior, iar detectarea pierderilor de energie intermitente rezultate din căldura de convecție – cauzată de defectele de izolare – este posibilă din exterior. În cazul altor fațade, incluzând aici – de exemplu – și construcțiile semi-prefabricate cu schelet din lemn, se efectuează În mod normal o inspecție atât a stratului extern cât și a celui intern.

Termografia în cazul stratului extern al clădirilor

Termografia de exterior facilitează evaluarea rapidă din punct de vedere energetic a întregului strat exterior al unei clădiri. Aceasta oferă o privire de ansamblu asupra căldurii degajate de peretele exterior, fiind prin urmare folosită în mod predominant în procesele de localizare a «punctelor slabe», precum:

 • punți termice, 
 • scurgeri, 
 • defecte de izolare,
 • degradări ale stratului de acoperire al clădirii datorate, în general, umezelii. 

Cu toate acestea, circumstanțele în ceea ce privește o astfel de perspectivă impun ca termografia de exterior să poată fi folosită și la verificarea acoperișurilor, însă doar într-o măsură limitată. De regulă, analiza termografică a stratului exterior al clădirilor are aplicabilitate în cazul reprezentării preliminare pe bază de imagini a modului de distribuire a temperaturii și a consecințelor care pot rezulta în viitor. Măsurătorile la interior sunt, de asemenea, efectuate cu scopul de a obține rezultate ferme, utile și semnificative. Domeniile de aplicare pentru termografia exterioara includ:

 • Localizarea punților termice

Puntile termice sunt printre defectele de constructie legate de caldura care apar cel mai frecvent. Puntile termice sunt considerate a fi zone localizate prin care caldura este transportata mult mai rapid catre exterior decat prin celelalte componente. Acestea cauzeaza, in primul rand, o pierdere considerabila de energie si in al doilea rand, chiar si condens, care – la randul sau – poate duce la formarea mucegaiului. Puntile termice se formeaza in mod frecvent in:

 • balcoane, 
  • rame pentru geamuri si glafuri,
  • tavane cu profil tubular, confecționate din beton armat,
  • componente neizolate.
 • Localizarea caracteristicilor structurale ascunse în construcții noi, clădiri vechi și clădiri istorice

Termografia de exterior oferă o metodă rapidă pentru detectarea posibilelor defecte de ordin structural. Aceasta facilitează și identificarea scheletelor din lemn pentru construcții acoperite cu tencuială decorativă minerală. Imaginea în infraroșu indică inclusiv acele suprafețe în care integritatea tencuielii este îndoielnică. Este ideal să inițiați o analiză termografică la aproximativ doua ore după apusul soarelui.

 • Investigarea daunelor cauzate de apa

Termografia de exterior poate oferi indicații utile cu privire la cauza sau impactul pagubelor cauzate de apa.

Termografia de interior

Termografia de interior implică acele imagini termice preluate din interiorul clădirii în cauză sau al elementelor componente. Avantajul acestui proces este că aceeași temperatură prevalează pe o perioadă mai lungă de timp în interior și, de asemenea, că influențele externe ale vremii nu necesită o analiză aprofundată. Termografia de interior poate facilita, de exemplu, vizualizarea:

 • izolației deteriorate, 
 • a scurgerilor la nivelul stratului izolant al țevilor,
 • a țevilor de încălzire instalate sub pardoseală.

În același timp, metoda permite inclusiv localizarea cauzelor:

 • degradărilor datorate în general umezelii sau
 • care au dus la formarea mucegaiului. 

Numeroase probleme de natură termică pot fi identificate doar cu ajutorul inspecțiilor termografice efectuate la interior. În plus, alte metode fiabile de măsurare, precum metodă de măsurare a presiunii diferențiale (respectiv: testele de etanșare prin BLOWER DOOR (ușa suflanta) ), sunt dovedite și susținute prin termografie. Termografia de interior este utilizată într-o gama mult mai largă de domenii de expertiză.

În cazul fațadelor și acoperișurilor ventilate

Fațadele ventilate și extensiile de acoperișuri pot fi examinate doar din prisma efectului izolant al acestora și al etanșeității aerului dinspre interior, cu excepția cazului în care există căldură de convecție: în acest caz este de asemenea posibil să observați puncte care sunt vizibile termic din exterior. Nu este posibilă localizarea direcționată a defectului la exterior, deoarece pierderile de căldură sunt degajate direct în aerul dirijat deasupra respectivelor componente.

Localizarea permeabilității la aer cu ajutorul testelor de etanșare prin BLOWER DOOR 

Termografia este adesea folosită în combinație cu testele de etanșare prin BLOWER DOOR pentru a putea verifică permeabilitatea la aer. Acest proces implică obținerea unei diferențe de presiune de aproximativ 50 Pascali (Pa) între zonele înconjurătoare și interiorul clădirii în cauza. Aerul rece pătrunde acolo unde sunt identificate scurgeri. Diferențele de temperatura între zonele exterioare și cele interioare ar trebui să fie de cel puțin 5 °C (K).

Diferența de temperatura poate fi vizualizată cu ajutorul camerei de termoviziune. De aici rezultă că este posibilă localizarea inconsistentelor și defectelor încă într-un stadiu incipient și implicit că, trebuie introduse măsurile de izolare necesare.

Servicii privind sistemele tehnice ale clădirilor, inclusiv sistemele de protecție împotriva incendiilor

Termografia de interior poate fi utilizată inclusiv pentru verificarea zonelor cu risc de incendiu situate în apropierea instalațiilor de ardere și sistemelor de gaze de ardere. În acest context este inclusă și inspecția funcțională a distribuției căldurii pentru sistemele de încălzire cu panouri. Dacă este vorba despre conducte de abur sau țevi de încălzire – ambele izolate – există deseori și implicit un pericol potențial că urmare a vulnerabilităților la nivelul izolației sau al consolelor care asigura transferul termic.

Termografia este, de asemenea, utilizată pentru a inspecta sistemele electronice în intervalele de joasă tensiune, dintre care amintim, în acest caz, casetele de comutare. Chiar și cablurile, punctele de contact sau traseele de cabluri care au temperaturi ridicate și care sunt dificil de observat, pot fi localizate cu ușurință în acest mod. Traseele cu izolație din PVC nu trebuie să aibă valori de temperatura mai mari de 70 °C, sau cu 40 °C peste valoarea temperaturii în condiții normale; valoarea orientativă de 100°C sau de 60°C are aplicabilitate în cazul terminalelor din cupru.

Investigarea și localizarea țevilor

Termografia este, de asemenea, utilizată pentru localizarea și testarea rețelelor de țevi (ex. detectarea urmelor zgura la nivelul radiatoarelor/caloriferelor) precum și a scurgerilor la nivelul țevilor de încălzire, chiar și atunci când țevile sau conductele sunt dispuse și instalate în pardoseală sau sub tencuiala.

Detectarea degradărilor datorate în general umezelii

Termografia permite detectarea cu ușurință și în mod complet neinvaziv a degradărilor datorate în general umezelii. Punțile termice, distrugerea integrității structurale și comportamentul incorect de ventilație pot cauza mase de apă condensată provenite din aerul înconjurător.