ROFMA SE EXTINDE. ASOCIATIA CUPRINDE ACUM SI DOMENIUL WORKPLACE MANAGEMENT

Începând cu februarie anul acesta, ROFMA, ca asociație reprezentativă a sectorului de facility management (FM) din România, a decis să cuprindă domeniul workplace management atât în obiectivele și proiectele sale, cât și în numele său oficial: Asociația Română de Workplace și Facility Management (www.rofma.ro). În prezent există oportunitatea de a considera managementul mediului de lucru (workplace management) o soluție menită să redefinească facility managementul, transformându-l într-un domeniu mult mai relevant pentru conducerile organizațiilor și pentru mediul de afaceri. Există o legătură tot mai evidentă între nevoile beneficiarilor din mediul construit, productivitatea angajaților și facility management. Facility managementul se transformă: mai mult decât să deservească doar un set de active ale mediului construit, oferă acum și un management al mediul de lucru (workplace management) din cadrul organizațiilor.