PROIECTE DE SUCCES ÎN MEDIUL ACADEMIC ÎN COLABORARE CU CEL INDUSTRIAL PRIN PARTENERIATE INTERNAȚIONALE

În 13 octombrie 2016, Guvernul României și guvernele Norvegiei, Islandei şi Liechtensteinului – ca state donatoare, au semnat Memorandumul de Înțelegere pentru implementarea Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE). Acesta acoperă mai multe programe de finanțare, care au ca scop reducerea discrepanțelor sociale și economice între țările SEE și consolidarea cooperării între statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) prin diferite programe, cum ar fi Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenorialul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021. 

Scopul acestui program îl reprezintă îmbunătățirea calității și relevanței educației și formării, cooperarea și parteneriatele între educație și piața muncii, respectiv dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. În acest context a fost lansat în 2021 apelul pentru proiecte de cooperare în învățământul superior, la care a aplicat consorțiul format din Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca (prin Departamentul de Inginerie Mecanică, Tg. Mureș), Universitatea din Tromsø (prin Departamentul de Inginerie Industrială, Campus Narvik, Norvegia) și compania INNO Robotics SRL din Cluj-Napoca, integrator de soluții automatizate. Proiectul depus a fost aprobat spre finanțare începând din 1 mai 2022, iar perioada de implementare este de 14 luni. 

În prezent, nu doar companiile mari, ci și IMM-urile sunt în cursă pentru automatizare. Timpul scurt de punere în funcțiune a sistemelor de producție necesită cunoștințe valoroase din partea forței de muncă chiar din prima zi după absolvire. Obiectivul proiectului depus constă în armonizarea a două cursuri din cadrul celor două universități menționate, pentru a asigura cunoștințele teoretice pentru studenți, respectiv în definirea și implementarea unor activități interactive și practice în cadrul disciplinelor din programele de studiu de masterat ”Implementare virtuală” de la Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca, respectiv ”Producție virtuală” din cadrul Universității din Tromsø. Studenții absolvenți de masterat de la cele două universități, care vor studia cursurile amintite și exercițiile practice oferite, vor avea cunoștințe despre sistemele virtuale de producție și dintr-o perspectivă practică, datorită implicării companiei INNO Robotics în proiect. Astfel, studenții vor avea un impact pozitiv asupra locurilor de muncă viitoare: având timpul mai scurt de punere în funcțiune a sistemelor de producție, iar timpul de introducere pe piață a noilor produse poate fii redus substanțial.

”O dată cu creșterea numărului de proiecte de automatizare pe piața din România, mediul industrial are nevoie din ce în ce mai mult de absolvenți care să dețină cunoștințe în domeniu. Aceștia ar trebui să aibă abilități de bază cu privire la simularea proceselor de automatizare, programarea unui robot industrial, programare de PLC-uri sau chiar design mecanic specific acestor tipuri de aplicații. În momentul de față companiile se confruntă cu lipsa de personal calificat pentru posturi de ingineri automatiști și roboticieni, necesar atât integratorilor, dar mai ales companiilor în cadrul cărora funcționează deja soluții automatizate cu roboți industriali. Din acest considerent ne-am propus să susținem mediul academic pentru a asigura absolvenților o conexiune cu industria și a le prezenta studenților așteptările pe care le are un astfel de domeniu din partea lor.” declară Cosmin Ioaneș, Manager INNO Robotics. 

Obiectivul proiectului se realizează prin colaborarea celor trei parteneri și se finalizează prin două livrabile, acestea fiind materialele didactice ce alcătuiesc curriculumul materiilor amintite: tematica cursului, respectiv cea a lucrărilor de laborator. 

”Cunoștințele teoretice vor începe prin definirea termenilor uzuali din curs (model, simulare, sisteme mecatronice, sisteme de producție fizice cibernetice, etc.), respectiv vor trata teme ce țin de implementarea virtuală a echipamentelor, a sistemelor de producție și folosirea modelelor fizice cibernetice ale acestora. Îndrumătorul de laborator realizat în cadrul proiectului va ghida studenții în a proiecta, dezvolta layout-ul unor unități de producție, având ca repere diferite cerințe și utilizând sisteme de producție modulare, robotizate, acestea fiind echipate cu senzori și actuatori virtuali, care vor fi controlate prin sisteme PLC. Toate acestea vor fi realizate în mediul virtual folosind diferite soluții software (Visual Components, ABB Robot Studio), permițând reprezentarea 3D a unității de producție, cu posibilități de utilizare a realității virtuale (VR) și a realității augmentate (AR). 

Folosind această abordare studenții pot observa diferențele calitative dintre soluțiile realizate. Studenții vor dobândi cunoștințe despre utilizarea mediului software de modelare și simulare 3D, modul de modelare a componentelor și echipamentelor inteligente, modul de utilizare și caracteristicile de conectivitate dintre simulările 3D cu sistemul de control utilizând standardul industrial OPC UA. 

Pentru a avea însă o aplicabilitate ridicată a acestor cunoștințe și a aduce curriculumul mai aproape de realitatea industrială, ne-am dorit să avem alături de noi o companie cu experiență și renume în domeniul automatizărilor cu roboți industriali. Astfel, rolul INNO Robotics este de a furniza informații în legătura cu tipul, layout-ul celulelor robotizate ce sunt realizate de studenți pe baza îndrumătorului de laborator. Pornind de la o complexitate redusă, studenții sunt ghidați treptat în a realiza celule robotizate complexe, folosind modele 3D ale echipamentelor reale având diverse nivele de complexitate. Prin realizarea în mediul virtual a unor sisteme având la bază cazuri reale din industrie, partenerul INNO Robotics, prin experiența sa, poate asigura prin aceste modele, folosind parametri reali de funcționare, să confere studenților experiența necesară pentru a cunoaște necesitățile proceselor de producție reale. Totodată, prin setarea mediului de simulare astfel încât să corespundă cât mai precis cu mediul real în care este implementat viitorul proces, conferă o predictibilitate ridicată pentru comportamentul sistemelor simulate. Acest fapt este iarăși foarte important în vederea instruirii studenților, deoarece le conferă posibilitatea de a experimenta diferite scenarii reale, dezvăluind relațiile cauzale dintre parametri de intrare a sistemelor de producție și a celor de ieșire, în vederea obținerii rezultatelor tehnologice necesare.” – ne detaliază managerul de proiect, conf. dr. ing. Zoltán Forgó, director al Departamentului de Inginerie Mecanică.