Lafarge Romania a inaugurat în luna octombrie, platforma de recepţie, procesare, depozitare temporară şi transfer de deşeuri solide în cadrul uzinei sale de ciment din Hoghiz. Valoarea totală a investiţiei realizate pentru mărirea şi optimizarea capacităţii de co-procesare a deşeurilor este de 13,7 milioane RON, aceasta sumă fiind finanţată integral din resursele Lafarge Romania şi finalizată în mai puţin de un an.

„Co-procesarea deşeurilor în fabricile de ciment reprezintă alternativa sustenabilă şi viabilă de valorificare a deşeurilor, cu efecte benefice asupra mediului înconjurător, sănătăţii şi securităţii oamenilor. Principala noastră preocupare este ca serviciile pe care le oferim să fie orientate spre o gestionare a deşeurilor conformă cu cerinţele pieţei şi să răspundă nevoilor specifice ale fiecărui client. Un număr important de operatori economici din diverse sectoare, cum ar fi cele industriale şi publice, sunt interesaţi de gestionarea corectă şi conformă a propriilor deşeuri şi, in acest sens, apelează la serviciile complete oferite de noi, în parteneriat cu ECO GEST”, declară Arpad Farkas, director Uzina Hoghiz.