CLÃDIRILE ‘VERZI’ – O MIZA PENTRU SANATATE SI SUSTENABILITATE PE TERMEN LUNG

Peste 100,000 de clădiri și aproximativ 1 miliard de metri pătrați – de 4400 de ori suprafața Bucureștiului – acesta este bilanțul construcțiilor înregistrate de către World Green Building Council (WGBC), cea mai extinsă rețea care sprijină dezvoltarea clădirilor ‚verzi’ prin recomandări tehnice și prin schimbul de bune practici între jucătorii de pe piață la nivel global. BASF a devenit recent partener oficial al filialei europene a WGBC, filială ce reunește peste 5.000 de companii membre care cooperează pentru dezvoltarea clădirilor ‘verzi’ în
Europa. Pe termen mediu și lung, clădirile ‚verzi’ oferă o serie de beneficii inegalabile de către construcțiile ‚tradiționale’. Din punct de vedere economic, cele dintâi permit costuri reduse de exploatare – datorită pierderilor reduse sau inexistente de energie, a utilizării luminii naturale în proporții cât mai mari – și ajută la crearea de locuri de muncă. Beneficiile pentru mediu includ reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră.